sobota, 6 czerwca 2020 r.

Modlitwa u źródeł Polski

„Całe nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura, są owocem przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców. Jako ich spadkobiercy, jako spadkobiercy tej ogromnej duchowej spuścizny, mamy prawo do wielkiej dumy, ale mamy też święty obowiązek obrony chrześcijańskich wartości, z których wyrosła Polska!” – mówił 12 czerwca na Ostrowie Lednickim Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.


 Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. z okazji rozpoczętej wczoraj w Gnieźnie dwudniowej konferencji naukowej „Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”. Eucharystię sprawowano w prastarym piastowskim palatium na Wyspie Lednickiej, gdzie zachowały się pozostałości grodu i baptysteria z czasów Mieszka I. Do historii tego miejsca nawiązał w swojej homilii abp Kowalczyk. „To tutaj, za panowania księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski. Tutaj naprawdę mówią wieki; tutaj naprawdę czuje się ducha najodleglejszej historii naszej Ojczyzny” – podkreślił Prymas przypominając, że w 2016 r. obchodzić będziemy 1050. rocznicę Chrztu Polski, który wprowadził państwo Mieszka w krąg europejskiej kultury chrześcijańskiej. O jej roli i znaczeniu w dziejach naszego narodu mówił w 1979 r. w Gnieźnie bł. Jan Paweł II.

 

„Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. (…) Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie” – przypomniał słowa papieża abp Kowalczyk dodając, że mamy prawo być dumni z tej ogromnej duchowej spuścizny pozostawionej nam przez przodków, ale mamy też obowiązek obrony chrześcijańskich wartości, z których Polska wyrosła. Tym bardziej, że te wartości są coraz częściej negowane. „Lansowana współcześnie tzw. nowa moralność stawia na piedestale niczym nieskrępowaną wolność i prawo do szczęścia jednostki. Dość powszechna dziś wiara w postęp naukowy i nieograniczone możliwości człowieka odrzuca Boga, a prawdy religijne traktuje jako coś przestarzałego, a nawet jako przesądy” – stwierdził Prymas.

 

Podkreślił również, że dzisiejszy świat coraz częściej stara się sprowadzić religię i wiarę wyłącznie do sfery prywatnej, odmawiając jej prawa obecności w życiu publicznym. „Żyjemy w czasach politycznej poprawności, ukrytego narzucania przez środowiska liberalno-ateistyczne jedynie poprawnej postawy wobec rzeczywistości wolnej od chrześcijańskiej hierarchii wartości. To rodzi rozdźwięk między wyznawaną wiarą a stylem życia, kulturą i cywilizacją” – mówił abp Kowalczyk. Na koniec podziękował organizatorom ko nferencji za wybór tematu i zorganizowanie przedsięwzięcia wpisującego się w przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Konferencję zorganizowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Instytutem Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Była to druga z siedmiu konferencji zaplanowanych w latach 2012-2016 w programie „Wielkopolska kolebką państwa polskiego – 1050. rocznica Chrztu Polski”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy