poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Nie wstydźcie się być dobrzy! (video)

„Nigdy nie bójcie się być dobrzy! Nigdy nie wstydźcie się być dobrzy! W wierze w Chrystusa jest siła do miłości! Nie zgubcie jej nigdy!” – mówił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk do członków Szkolnych Kół Caritas, którzy w dniach 15-16 czerwca pielgrzymowali do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.

 

W pielgrzymce uczestniczyło ponad półtora tysiąca dzieci i młodych ludzi działających w Szkolnych Kołach Caritas w całej Polsce. Pierwszego dnia pielgrzymki przeszli oni w marszu ewangelizacyjnym ulicami Gniezna, a później bawili się na koncercie Arki Noego. Drugiego dnia, w niedzielę 16 czerwca uczestniczyli w warsztatach, a później modlili się pod przewodnictwem Prymasa Polski w katedrze gnieźnieńskiej. „Wierzę i uczę się kochać – takie hasło przyświeca waszemu spotkaniu. To mądre słowa. Zwłaszcza w ustach młodego człowieka, bo wiara uczy kochać, wiara prowadzi do miłości” – mówił do młodych Prymas, dodając, że człowiek jest tylko wtedy szczęśliwy, gdy właśnie z miłości wyda siebie dla innych, gdy rezygnuje z siebie, aby innym służyć. „Nigdy nie bójcie się być dobrzy! Nigdy nie wstydźcie się być dobrzy! W wierze w Chrystusa jest siła do miłości! Nie zgubcie jej nigdy! A jak Wam będzie trudno, to wracajcie tu, do Gniezna, do korzeni! Tu nauczycie się na powrót kochać!” – mówił abp Kowalczyk. Tłumaczył również, że chrześcijanin to człowiek, który swoją miłością zmienia świat, podobnie jak sól zmienia smak potrawy. „Proszę was młodzi przyjaciele, nie traćcie nigdy smaku miłości! Nie pozwólcie sobie wmówić, że miłością jest to, co w rzeczywistości jest zaprzeczeniem miłości, jest jej zniszczeniem i podeptaniem. Brońcie miłości czystej i doskonałej – takiej, za którą oddała życie bł. Karolina Kózkówna i wielu innych męczenników. Brońcie miłości-caritas. Wtedy ten świat uchroni się od samozagłady” – prosił hierarcha. Na koniec podziękował wolontariuszom za ich entuzjazm i zapał, a opiekunom, katechetom, księżom i wszystkim zaangażowanym w działalność Szkolnych Kół Caritas za opiekę i czas poświęcany młodym. W czasie Eucharystii uczestnicy pielgrzymki pokropieni zostali wodą z Jeziora Lednickiego i polskich rzek. Wodę – wlaną wcześniej przez młodych do jednej chrzcielnicy – poświęcił Prymas Polski. Wolontariusze w obecności swoich opiekunów i wspólnie z nimi odnowili także chrzcielne przyrzeczenia, wyznając swoją wiarę i wyrzekając się grzechu.

 

Inspiracją do zorganizowania pielgrzymki Szkolnych Kół Caritas był trwający Rok Wiary. Jak tłumaczy ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno wybrano ze względu na szczególną rolę, jaką odegrało w historii Polski. „To właśnie w tym miejscu swój początek ma Polska i Kościół w Polsce i tutaj przechowywane są relikwie św. Wojciecha, którego męczeńska śmierć przypieczętowała chrzest naszej Ojczyzny. Zaprosiliśmy Szkolne Koła Caritas do Gniezna, by właśnie tutaj, u źródeł wiary w naszej Ojczyźnie, wspólnie się modlić, lepiej poznać i pokazać, że troska o innych daje człowiekowi, niezależnie od jego wieku, naprawdę wiele radości” – podkreślił ks. Stawski. W dwudniowym spotkaniu w Gnieźnie uczestniczyli także dyrektorzy Caritas diecezjalnych oraz dyrektor Caritas Polska ks. prałat Marian Subocz, który wspólnie z Prymasem Polski celebrował niedzielną Mszę św. kończącą pielgrzymkę.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

Polecamy