piątek, 29 maja 2020 r.

Prymas w Laxton Hall

Goszczący z duszpasterską wizytą w Anglii abp Józef Kowalczyk przewodniczył 2 czerwca w Laxton Hall uroczystości Bożego Ciała dla Polaków mieszkających na Wyspach. W homilii zachęcał do pielęgnowania świadomości rzeczywistej obecności żywego Chrystusa i przyjmowania Komunii świętej ze czcią.

 

Metropolita gnieźnieński podkreślił, że Eucharystia jest największym darem, jaki Chrystus zostawił Kościołowi. „Ciało Chrystusa, Jego prawdziwa obecność w świętym Chlebie, to tajemnica i przedmiot naszej wiary! Tajemnicę tę Chrystus zostawił Kościołowi, czyli wspólnocie wiernych, aby o nią dbała, strzegła jej, zgłębiała ją i rozpowszechniała aż po krańce ziemi”– mówił Prymas, zaznaczając jednocześnie, że współczesnemu człowiekowi trudno często uwierzyć w realną obecność Boga w Komunii świętej. Nie zawsze też przyjmuje ją z należytym szacunkiem. „Ile to razy zapominamy, że Eucharystia jest żywa! Gdy czekamy w kolejce, aby przyjąć Jezusa w Komunii świętej, to czy myślimy o tym, jak bardzo Jezus pragnie zjednoczyć się z nami? Czy raczej jesteśmy rozproszeni, zajęci innymi myślami, zaabsorbowani sobą i wydarzeniami dnia? – pytał Prymas Polski.

 

Zachęcał również do pielęgnowania w sobie świadomości rzeczywistej obecności żywego Chrystusa i przyjmowania Komunii świętej ze czcią. Przypomniał także, że uroczystość Bożego Ciała jest okazja, aby dać świadectwo dojrzałej wiary. „Ta uroczystość staje się dla nas lekcją, w czasie której zdajemy egzamin z naszego chrześcijańskiego rozumienia Eucharystii” – mówił, zachęcając uczestników uroczystości, by udział w niej stał się dla nich „powrotem do niewyczerpanego źródła mocy, do Boga i do Eucharystii, do coniedzielnej Mszy św. i jak najczęstszej Komunii świętej”.

 

Abp Józef Kowalczyk przebywa z duszpasterską wizytą w Anglii od 30 maja. W czasie pobytu spotykał się z wiernymi polskich parafii, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży oraz błogosławił dzieciom pierwszokomunijnym. Prymas przewodniczył Mszy św. z okazji 30. rocznicy kapłaństwa ks. kan. Kazimierza Bidzińskiego. W poniedziałek 3 czerwca spotkał się z kapłanami z Polskiej Misji Katolickiej, z którymi odprawił Mszę św., a później wygłosił konferencję.

 

Więcej o wizycie Prymasa Polski w Anglii na www.prymaspolski.pl

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy