sobota, 6 czerwca 2020 r.

Rocznica ingresu abp. Józefa Kowalczyka (video)

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dziękował dziś za trzeci rok posługi na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie. Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim u grobu św. Wojciecha modlili się gnieźnieńscy biskupi, kanonicy Kapituły Prymasowskiej oraz księża dziekani.

 

Na początku Eucharystii biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski przypomniał fragment homilii wygłoszonej przez abp. Józefa Kowalczyka w czasie ingresu do katedry gnieźnieńskiej: „Od dziś moim szczególnym przywilejem i obowiązkiem będzie modlitwa za Kościół Gnieźnieński, który na przestrzeni ponad tysiąca lat strzegł i odpowiedzialnie pomnażał bogactwo wiary, nadziei i miłości” – mówił wówczas Prymas. „Wierni tym słowom stajemy dziś do modlitwy, pamiętając o tym, że każde nasze ludzkie działanie musi być poprzedzone modlitwą. Do stojących przed nami zadań musimy podchodzić z wielką pokorą, wynikającą ze świadomości naszych słabości, a równocześnie z głęboką wiarą i nadzieją, że Pan Bóg, który nas powołuje do podejmowania i realizowania tych zadań wspomoże nas swoją łaską” – podkreślił bp Wętkowski.

 

Gnieźnieński biskup pomocniczy wygłosił także homilię, w której – nawiązując do czytanej Ewangelii – przestrzegał przed uleganiem fałszywym prorokom. Współcześnie – jak tłumaczył – są nimi ci wszyscy, którzy odwodzą człowieka od światła Ewangelii. „Fałszywymi prorokami mogą być media, które mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw i opinii w społeczeństwie. Mogą nimi być ludzie, którzy stanowią prawo państwowe sprzeczne z prawem Bożym zwłaszcza w tym, co dotyczy samej istoty życia człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci, a także rozumienia małżeństwa i rodziny. Fałszywym prorokiem może być dla człowieka wreszcie jego sumienie, które zagłuszone i gwałcone, milknie albo staje się właśnie prorokiem fałszywym” – tłumaczył bp Wętkowski.

 

Wspólnie z Prymasem Polski u grobu św. Wojciecha za jego posługę na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie dziękowali: bp senior Bogdan Wojtuś, Kapituła Prymasowska, księża dziekani, pracownicy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, a także przedstawiciele lokalnych władz. Abp Józef Kowalczyk został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w 2010 roku. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 26 czerwca 2010 roku. W uroczystości uczestniczyło ponad 40 arcybiskupów i biskupów oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z pełniącym wówczas obowiązki prezydenta RP Bronisławem Komorowskim na czele.

 

bgk KAI

 

Fot. J. Andrzejewski

Polecamy