poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Srebrny jubileusz kapłaństwa

Gnieźnieński biskup pomocniczy Krzysztof Wętkowski wspólnie z kapłanami z roku dziękował 4 czerwca w katedrze gnieźnieńskiej za ćwierćwiecze kapłaństwa. „Istotą naszej posługi nie jest popularność, ale miłość do Boga, ludzi i naśladowanie Chrystusa” – mówił w homilii. 

 

W swoim słowie bp Wętkowski przypomniał fragment homilii wygłoszonej przed ćwierćwieczem przez kard. Józefa Glempa podczas święceń kapłańskich księży jubilatów. Prymas prosił ich wówczas, aby „byli światłością świata i solą ziemi”. „Chrystus nie mówi, żebyście błyszczeli wiedzą, zdolnościami, ale mówi, aby wasze życie świeciło przed braćmi, by życie według Ewangelii było światłem, by było czytelne, by było wymową, którą każdy rozumie – i ten uczony i ten nieuczony. Te słowa, wygłoszone w tym miejscu dwadzieścia pięć lat temu, nadal stanowią dla każdego z nas program dalszej pracy i służby w Kościele” – mówił bp Wętkowski.

 

Wskazał także na najistotniejsze elementy posługi kapłańskiej – miłość do Boga i człowieka oraz naśladowanie Chrystusa. „Czy kochasz mnie? Takie pytanie zadał Chrystus Piotrowi. Pytanie to trzeba dobrze rozumieć. Trzeba dobrze rozumieć miłość, o której Bóg mówi. Ludzie chcą się podobać, zabiegają o popularność, ale księża nie są od tego, aby być popularni, nie są od podążania za modą, są od tego, aby być niewygodnymi, aby zadawać ludziom trudne pytania. Miłość, jakiej Bóg od nas oczekuje, także miłość do drugiego człowieka, nie oznacza pobłażliwości” – zaznaczył gnieźnieński biskup pomocniczy. „Obok tego kochać – tłumaczył dalej – musi być naśladować, żyć na wzór Chrystusa, a więc nie szukać własnej drogi, ale poddać swoją wolę woli Chrystusa i dać jej rzeczywiste pierwszeństwo w życiu, bo tylko droga Chrystusa prowadzi do zmartwychwstania” – podkreślił kaznodzieja, dodając, że w kroczeniu tą drogą wyczerpuje się całe powołanie człowieka.

 

W czasie jubileuszowej Mszy św. kapłani dziękowali Bogu za powołanie do kapłaństwa, plony życia kapłańskiego, a także służbę Kościołowi i ludziom. Dziękowali również rodzicom i za rodziców, a także za wszystkich ludzi, którzy towarzyszyli im i towarzyszą w ich kapłańskim życiu. Modlili się także za tych, którzy na drodze kapłańskiej nie wytrwali i tych, których Pan życia i śmierci wezwał już do siebie.

 

Na początku Eucharystii ks. Zbigniew Przybylski – kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odczytał LIST Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka z życzeniami i podziękowaniami dla bp. Krzysztofa Wętkowskiego. W uroczystości uczestniczyli kapłani wyświęceni w różnych terminach w 1988 roku i dziś posługują w archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej, kaliskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, a także dalekiej Brazylii.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

Polecamy