sobota, 6 czerwca 2020 r.

Wągrowiec: pamięci ks. Jakuba Wujka

W tym roku mija 40 lat od odsłonięcia i poświęcenia wągrowieckiego pomnika ks. Jakuba Wujka. Rocznica była okazją do spotkania, modlitwy i uczczenia pamięci wybitnego jezuity, zasłużonego syna miasta, tłumacza Biblii na język polski.

 

Mszy św. sprawowanej 2 czerwca w kościele farnym przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś. Eucharystię koncelebrował ks. kan. Piotr Kalinowski, proboszcz i dziekan dekanatu wągrowieckiego. We wspólnej modlitwie uczestniczył także ks. kan. Stanisław Borowiak, który przypomniał uroczystości sprzed 40 lat i wspominał ówczesnego proboszcza ks. Edmunda Mikołajczaka, który patronował inicjatywie wybudowania pomnika ks. Wujka. Poświęcenia monumentu dokonał abp Antoni Baraniak, a słowo do wiernych podczas uroczystości wygłosił Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.

 

Postać i zasługi tłumacza Biblii przybliżyła uczestnikom niedzielnej uroczystości przybliżyła biblistka prof. Irena Kwilecka. Jak podkreśliła, rola kulturowa, jaką pełniła Biblia Wujka  zarówno w życiu literackim, jak i codziennym, jest nie do przecenienia. – Korzystali z niej i się do niej odnosili wielcy pisarze i poeci. W okresie romantyzmu: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Cyprian Kamil Norwid. Piękny pomnik wystawił także ks. Wujkowi Henryk Sienkiewicz, który w swojej twórczości nawiązuje do wątków zaczerpniętych z Biblii.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. Obecni byli także członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, którzy zobowiązali się do opieki nad pomnikiem. Wyrazem tego było wmurowanie nowej tablicy pamiątkowej na monumencie.

 

Ks. Jakub Wujek urodził się w 1541 roku w Wągrowcu. W miejscowej farze został ochrzczony i na cześć jej patrona św. Jakuba otrzymał imię. Jego ojciec, Maciej Wujek, który odgrywał ważną rolę w życiu ówczesnego Wągrowca, zadbał o wykształcenie syna. Jakub uczęszczał najpierw do szkoły parafialnej, a potem uczył się pod okiem cystersów, którzy wysłali go na dalsze studia do Wrocławia. Tam zaczął niebezpiecznie zbliżać się do protestantyzmu, co kazało rodzicom sprowadzić go na powrót do Wągrowca. Studiował dalej w Krakowie i Rzymie, gdzie po pewnym czasie wstąpił do zakonu jezuitów. W 1571 roku założył, zorganizował od podstaw i został pierwszym rektorem kolegium jezuickiego w Poznaniu, które miało charakter wyższej uczelni. W latach 1578-1580 był rektorem Akademii Wileńskiej. W 1584 roku, na polecenie władz zakonu, rozpoczął pracę nad polskim przekładem Biblii.  Na dziełem tym pracował przeszło 10 lat, łącząc je z powodzeniem z pracą na rzecz zakonu jezuitów, do którego należał. Przekład Nowego Testamentu ukazał się w 1593 roku. Ks. Jakub Wujek tłumaczył z Wulgaty (od łac. Versio vulgata – przekład rozpowszechniony; przekład Biblii na łacinę z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego, dokonany przez św. Hieronima na przełomie IV i V wieku). Wydania całości Pisma Świętego ks. Wujek nie doczekał. Zmarł 27 lipca 1597 roku w Krakowie. Przez kolejne stulecia Biblia Wujka pełniła w Polsce rolę tłumaczenia kanonicznego (zastąpiła ją dopiero w 1965 roku Biblia Tysiąclecia). Uczono się z niej Słowa Bożego i słowa polskiego, zwłaszcza w okresach niewoli narodowej. Stanowiła także natchnienie dla wielu pisarzy i poetów m.in. Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Norwida i Wyspiańskiego.

 

Fot. A. Borczykowska, Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Polecamy