sobota, 6 czerwca 2020 r.

Zakończenie Szkoły Słowa Bożego

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie oraz w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu zakończyła się kolejna w archidiecezji gnieźnieńskiej edycja Szkoły Słowa Bożego. Ukończyło ją łącznie 80 osób.

 

Szkoła ruszyła we wrześniu 2012 roku. Podobnie jak poprzednie edycje, zorganizowało ją Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Zaproszenie zostało skierowane do wiernych z obu dekanatów. W Zagórowie uroczyste zakończenie przedsięwzięcia odbyło się 19 czerwca. W Wągrowcu 23 czerwca. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Jerzy Stefański. Spośród 80 uczestników szkoły 22 zapisało się do Dzieła Biblijnego działającego od kilku lat na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Ks. dr hab. Paweł Podeszwa - Nadzieją i radością napawa fakt, że coraz więcej wiernych jest zainteresowanych pogłębianiem duchowości i formacji biblijnej. Odkrywają oni na nowo i lepiej rozumieją, jak niezbędne jest Słowo Boże do głębszego, bardziej świadomego i autentycznego przeżywania wiary oraz odnajdywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Było to także ważne doświadczenie w obchodzonym aktualnie Roku Wiary oraz sposobność szukania odpowiedzi o jakość wyznawanej wiary. Zachęcał nas do tego Benedykt XVI w Porta fidei i jednocześnie wskazał drogę, na której mamy nieustannie szukać inspiracji: „musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół” (n. 3). To co proponuje Archidiecezjalna Szkoła Słowa Bożego jak najbardziej odpowiada postulatom Benedykta XVI, który w Adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomina o konieczności formacji biblijnej chrześcijan (n. 75) oraz gorąco zachęca, aby w ramach posługi duszpasterskiej proponować wiernym nowe formy poznawania i medytowania Pisma Świętego w Kościele (n. 84), aby stawało się ono codziennym pokarmem życia chrześcijańskiego. Jednocześnie papież zwraca uwagę na konieczność „odczytywania świętego tekstu zawsze w komunii z Kościołem” (n. 86), a jako bardzo skuteczną i wypróbowaną metodę lektury i medytacji Biblii postuluje lectio divina (n. 87). Zainteresowanie ze strony duchownych i wiernych inicjatywą proponowaną przez Dzieło Biblijne naszej archidiecezji zachęca do dalszych działań. W roku 2013/2014 katechezy biblijne będą miały miejsce w Kleczewie w parafii pw. św. Andrzeja Ap. oraz w Strzelnie w parafii pw. Świętej Trójcy. Zwyczajem lat ubiegłych zaproszenie będzie skierowane do wszystkich wiernych tych dwóch dekanatów.

Polecamy