środa, 5 sierpnia 2020 r.

Chodzież: spotkanie Domowego Kościoła

„Narodzić się na nowo przez Słowo Boże” – wskazanie to towarzyszyło rodzinom Domowego Kościoła podczas adwentowego dnia wspólnoty, który tym razem zorganizowano w parafii pw. św. Floriana w Chodzieży. 

 

Spotkanie odbyło się 14 grudnia w kaplicy domu parafialnego przy chodzieskiej kolegiacie. Uczestnicy reflektowali nad miejscem i znaczeniem Słowa Bożego w życiu człowieka wierzącego, dzielili się Słowem Bożym i dali osobiste świadectwo o jego wartości w ich życiu. Uczestniczyli również w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w Mszy św. stanowiącej kulminacyjny punkt spotkania. Eucharystii przewodniczył wikariusz miejscowej parafii ks. Mikołaj Skotarczak. Na koniec Mszy św. odmówili modlitwę do Niepokalanej Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia. Maryja jest szczególną patronką Adwentu i możemy się od Niej uczyć takiego życia Słowem Bożym, aby rzeczywiście rodzić się na nowo do takiego życia, jakie Bóg ma dla nas w swoim planie miłości.

 

Polecamy