środa, 5 sierpnia 2020 r.

Dekrety (8.12.2013/2)

Z dniem 8 grudnia br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. kan. Ireneusza Szypurę, proboszcza parafii pw. św. Floriana w Chodzieży, dziekanem dekanatu chodzieskiego na okres 5 lat.

 

Z dniem 8 grudnia br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. kan. Roberta Różańskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu, wicedziekanem dekanatu chodzieskiego na okres 5 lat.

Polecamy