piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Oaza: święto patronalne

Członkowie Ruchu Światło-Życie spotkali się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Inowrocławiu na wspólnej modlitwie z okazji obchodzonego tego dnia święta patronalnego organizacji. Wkrótce kolejne spotkania – Diakonii Modlitwy i opłatkowe Domowego Kościoła.

 

Oazowe świętowanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Eucharystię celebrowali: ks. Marek Siwka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Krzysztof Pecyna, moderator rejonowy Domowego Kościoła oraz ks. Wojciech Orzechowski, moderator kręgu Domowego Kościoła (rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie). Obecny był także ks. Sławomir Jessa. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała oazowa młodzież. Pod koniec Mszy św. małżeństwa pragnące wstąpić do wspólnoty Domowego Kościoła potwierdziły swoją gotowość wypowiadając specjalną formułę i przyjmując zapaloną świecę – znak Jezusa Chrystusa. Świętowanie zakończyła wspólna agapa.

 

W najbliższym czasie Ruch Światło-Życie zaprasza na spotkanie modlitewne Diakonii Modlitwy, które odbędzie się 19 grudnia o godzinie 19.15 w parafii pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie. Wszyscy pragnący uczestniczyć w diakonii modlitwy mogą się zgłaszać do odpowiedzialnych za diakonię Agnieszki i Mariusza Komockich: tel. 61/426.47.50, e-mail markom21@gmail.com. Po świętach Bożego Narodzenia, 29 grudnia odbędzie się spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie w Chodzieży.

 

Fot. H. Lewiński

Polecamy