piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Spotkanie Towarzystwa św. Wojciecha

Abp Józef Kowalczyk gościł 14 grudnia na „opłatku” braci Towarzystwa św. Wojciecha archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Przedświąteczne spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń, wyrażenia podziękowań i podzielenia się dobrym słowem.

 

Wspólnotę Towarzystwa św. Wojciecha gościło po raz kolejny gnieźnieńskie seminarium duchowne. W spotkaniu wzięło udział ponad sześćdziesięciu członków stowarzyszenia z kół działających w archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie  od śpiewu kolęd i odczytania Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa. W imieniu całej wspólnoty życzenia Prymasowi Polski złożył brat Władysław Ciesielski z Gniezna. Abp Kowalczyk z kolei podziękował braciom za wierną i oddaną służbę, zwłaszcza tą pełnioną podczas liturgii w ich rodzinnych parafiach. Jak mówił, o gorliwości członków Towarzystwa św. Wojciecha przekonał się wielokrotnie, nawiedzając różne parafie archidiecezji gnieźnieńskiej i spotykając w nich braci zaangażowanych w liturgię i  troszczących się o piękno i wystrój kościoła.

 

Nawiązując do zbliżających się świat Bożego Narodzenia Prymas Polski podkreślił, że Jezus był oczekiwany jako Książe Pokoju, gdyż ludzie, zwłaszcza w czasach rzymskich – o czym świadczy fragment Ewangelii – tęsknili za pokojem i pragnęli pokoju. Metropolita gnieźnieński wskazał również, że Jezus narodził się w rodzinie, a nie w związku partnerskim. „Święta Bożego Narodzenia ukazują nam jak wielką rolę pełni rodzina. Jezus poprzez narodzenie uświęcił rodzinną wspólnotę, wskazał na jej niepowtarzalną godność i wartość” – mówił Prymas. Na zakończenie, nawiązując do słów Anioła, życzył  braciom: „Nie bójcie się! Zwiastuje wam radość wielką, odwagi w dawaniu świadectwa chrześcijańskiego, którego dzisiaj Kościół i Polska bardzo potrzebują”. Podziękował także braciom, za świadectwo trwania w Kościele wyrażane zewnętrznie przez noszony przez nich strój bractwa.

 

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli także: ks. Tomasz Głuszak, asystent kościelny Towarzystwa św. Wojciecha i ks. kanonik Jan Kasprowicz proboszcz parafii archikatedralnej, w której znajdują się relikwie patrona stowarzyszenia św. Wojciecha. Jako upominek Prymas otrzymał od braci na pamiątkę duże oprawione zdjęcie z ubiegłorocznego spotkania opłatkowego.

 

Fot. M. Smoliński

Polecamy