piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Święci w świetle krzyża

To tytuł nowej wystawy, którą zwiedzać można w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Centralne miejsce na ekspozycji zajmuje krzyż, wokół którego prezentowane są sylwetki wielu jego żarliwych czcicieli, dla których stanowił on sens i centrum życia.  

 

„Chcemy wskazać na ten dobrze znany fakt, że krzyż stoi u początku chrześcijaństwa i u początku każdej świętości. Jest on konstytuantą naszej kultury europejskiej, bowiem ci, dla których stanowił sens życia, których świętość zaczynała się od krzyża i na krzyżu kończyła, wywodzą się z różnych epok, z różnych regionów Europy. Nieśli oni oświatę i strzegli jej płomienia. Zakładali bezpłatne szpitale, opracowywali postępowe metody nauczania i wychowania, występowali przeciwko niewolnictwu. Przez taką postawę ukazywali znaczenie krzyża i tym samym wskazywali na prawdziwe wartości i mądrość z niego płynącą. Chcemy o tym przypomnieć, szczególnie że dziś krzyż jest często postponowany i odsuwany na bok. Chcemy pokazać, że leży on u podstaw naszej kultury europejskiej” – mówi ks. Jarosław Bogacz, dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Krzyż zajmuje na ekspozycji miejsce centralne. Wokół prezentowane są postaci tych świętych, którzy byli szczególnymi jego czcicielami, którzy doznali łaski stygmatyzacji i otrzymali krzyż jako atrybut swojej świętości.

 

Wystawę można zwiedzać od wtorku do soboty w godzinach 9.00-16.00. Wernisaż poprzedziła prelekcja ks. prałata Krzysztofa Stawskiego nawiązująca do tematyki ekspozycji. Zachęcamy do zwiedzania.

 

Fot. Muzeum AG

Polecamy