piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w niedzielę

Mimo, że w tym roku 8 grudnia przypada w niedzielę, może być wówczas obchodzona uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Episkopat Polski dostał na to zgodę Stolicy Apostolskiej.

 

Kiedy w kalendarzu liturgicznym uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wypada w  niedzielę,  zgodnie z przepisami liturgicznymi obchody tej uroczystości powinny być przesunięte na pierwszy dzień wolny. W bieżącym roku wypada właśnie zbieżność drugiej niedzieli Adwentu z uroczystością, która powinna być przeniesiona na poniedziałek 9 grudnia. Episkopat Polski zwrócił się jednak do Stolicy Apostolskiej z prośbą, by dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w niedzielę. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na to, zalecając jednocześnie, by nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu. Ma się to wyrazić m.in. poprzez zachowanie drugiego czytania z drugiej niedzieli Adwentu i nawiązania do trwającego okresu liturgicznego w homilii. KEP

 

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu, zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. W ich opinii przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII wieku Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 roku papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat przedstawiając się Bernadecie Soubirous słowami „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

 

Fot. B. Kruszyk

Polecamy