piątek, 18 września 2020 r.

Zarządzenie

Publikujemy zarządzenie abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski o pasterskich wizytacjach kanonicznych w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2014.

 

Zgodnie z kan. 396§ 1 KPK oraz przepisami „Instrukcji o kanonicznych wizytacjach pasterskich w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” abp Józef Kowalczyk Prymas Polski zarządził w roku 2014 wizytacje kanoniczne parafii w następujących dekanatach archidiecezji gnieźnieńskiej:

 

 

 

  • W dekanacie kłeckim – wizytacje przeprowadzi abp Józef Kowalczyk
  • W dekanatach rogowskim i strzeleńskim – wizytacje przeprowadzi bp Krzysztof Wętkowski
  • W dekanatach damasławskim i żnińskim – wizytacje przeprowadzi ks. infułat Jerzy Stefański

Polecamy