poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Abp Skworc w Gnieźnie

„Brak regulacji w kwestii bioetycznej, a więc luka prawna, to otwarta furtka do nadużyć, czyli do niszczenia poczętego życia ludzkiego, to poważny grzech zaniedbania” – mówił dziś w Gnieźnie abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki upomniał się także o prawa pracowników i pytał o stan wiary w naszym kraju.  

 

W homilii wygłoszonej podczas Sumy odpustowej abp Skworc zwrócił uwagę na brak aktywności polskich parlamentarzystów w kwestii prawnego zabezpieczenia embrionów, czyli ludzkich zarodków.

 

„W październiku 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, że zarodki ludzkie są nosicielami godności osoby ludzkiej i w związku z tym zakazane są eksperymenty i handel nimi. Brak regulacji w tej kwestii, a więc luka prawna, to otwarta furtka do nadużyć, czyli do niszczenia poczętego życia ludzkiego, to poważny grzech zaniedbania” – stwierdził hierarcha.

 

Nawiązał także do toczącej się ostatnio dyskusji między pracodawcami, pracobiorcami i ich związkami zawodowymi a rządem. Jak podkreślił „dotykamy trudnego problemu prawa pracy, które nie zostało zreformowane, a dziś w nowym kontekście gospodarczo-społecznym wymaga zmian. „Nie wchodząc w szczegóły projektu ustawy dotyczącej rocznego rozliczenia czasu pracy, trzeba przypomnieć najpierw zasadę porządkującą: człowiek ma pierwszeństwo przed pracą, a praca przed kapitałem” – podkreślił abp Skworc, dodając, że państwo w kwestiach pracowniczych powinno stawać po stronie słabszego, a tym słabszym w układzie pracodawca - pracobiorca zawsze jest pracownik.

 

Metropolita katowicki pytał również o stan wiary Polaków. Nawiązując do świadectwa św. Wojciecha, żyjącego – jak mówił – duchowością ora et labora, pytał jaka jest modlitwa Polaków? Według badań Instytut Statystki Kościoła Katolickiego udział Polaków we Mszy św. niedzielnej wynosi około 40 % zobowiązanych. Zauważalna jest tendencja spadkowa. Rośnie natomiast liczba przyjmujących Komunię świetą. „Pamiętając o słowach Jana Pawła II, że Eccelesia de Eucharistia vivat, uświadamiamy wszystkim ochrzczonym poważny obowiązek udziału we Mszy św. niedzielnej, która buduje Kościół” – zaznaczył abp Skworc.

 

Homilia abp. Skworca  TEKST  AUDIO

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy