czwartek, 28 maja 2020 r.

Czyny nie słowa!

„Obecna trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin i ciągle zwiększające się bezrobocie, stanowią wyzwanie, aby od miłosierdzia słów przechodzić do miłosierdzia czynów, gdyż to drugie nadaje moc pierwszemu” – napisał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w specjalnym liście na Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

 

W swoim liście abp Kowalczyk podkreśla, że w sposób szczególny przypomina nam o tym obchodzony już po raz 69. w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. „To czas szczególnie ważny w życiu wspólnoty uczniów Chrystusa. Ma nas jeszcze bardziej uwrażliwić na potrzebę dawania świadectwa miłości chrześcijańskiej oraz na to wielkie zadanie Kościoła jakim, oprócz uświęcania i nauczania, jest służba miłości miłosiernej” – pisze prymas. Zaznacza jednocześnie, że celem tego tygodnia jest budzenie wrażliwości na potrzeby osób chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. To także wyjątkowy czas modlitwy i refleksji, „intensywnego budzenia w innych zapału charytatywnego i rozwijania wyobraźni miłosierdzia. Jeżeli bowiem zabrakłoby tego, nasze świadectwo życia Ewangelią nie byłoby pełne i czytelne” – podkreśla hierarcha.

 

Apeluje również do wszystkich identyfikujących się z Caritas, aby ich wiara była żywa miłością, by przekładała się na czyny. Szczególną okazję do tego daje trwający Rok Wiary, który skłania do refleksji i konkretnych działań. „Niech wasza wiara będzie żywa miłością! Niech troska wasza będzie konsekwencją wiary w Jezusa-Mesjasza, który utożsamia się z człowiekiem biednym i odrzuconym. Bądźcie głosem ludzi biednych i potrzebujących, którym poczucie godności, a niekiedy i skrępowania nie pozwala upomnieć się o pomoc. Oni potrzebują waszych pełnych miłości rąk i gorącego miłosierdziem serca” – pisze prymas.

 

Zwraca się również do wszystkich ludzi dobrej woli, by wspierali Caritas nie tylko materialnie ale i duchowo, a także by tworzyli klimat życzliwości oraz ofiarnego wolontariatu. „Bez tych postaw i takiej pomocy nie można dotrzeć do wszystkich potrzebujących i wypełniać Chrystusowego polecenia służby Jemu samemu w najmniejszych i potrzebujących” – pisze abp Kowalczyk, prosząc jednocześnie wiernych, aby wspomagali Kościół w niesieniu pomocy potrzebującym. Na koniec wyraża wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy bezinteresownie wspomagają dzieła Caritas w imię miłości Boga i bliźniego.

 

bgk KAI

Polecamy