czwartek, 28 maja 2020 r.

Gniezno: ewangelizacja w centrum miasta

Już po raz drugi wspólnoty neokatechumenalne z trzech gnieźnieńskich parafii radosnym śpiewem psalmów i tańcem zachęcały do słuchania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. Ewangelizacyjne spotkania na gnieźnieńskim Rynku odbyło się 14 kwietnia. Kolejne w najbliższą niedzielę.  

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiej katechezy nt. sensu ludzkiego życia, a także świadectw ludzi, którzy w życiu codziennym odczuwają wyraźną obecność i działanie Boga. „Jeśli spotkasz w swoim życiu prawdziwą Miłość, taką bezinteresowna, przebaczająca naprawdę wszystko, to nie sposób o tym nie opowiadać” – mówił jeden z uczestników niedzielnej ewangelizacji. Katechezy w centrum Gniezna to nowa forma ewangelizacji, która – jak tłumaczą organizatorzy – jest niejako wypełnieniem słów bł. Jana Pawła II: „To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach”. Podobne spotkania organizowane są przez wspólnoty neokatechumenalne w miastach na całym świecie. W przyszłą niedzielę, 21 kwietnia,  na gnieźnieńskim Rynku podjęty zostanie kolejny temat: „Ogłoszenie Kerygmatu – Dobrej Nowiny o Twoim zbawieniu w Chrystusie Jezusie”.

Polecamy