czwartek, 28 maja 2020 r.

Gniezno: poradnia dla rodzin w kryzysie

W Gnieźnie uruchomiono 8 kwietnia specjalną poradnię dla rodzin w kryzysie „Ognisko nadziei”. Z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, mediatora i kapłana będą mogli korzystać wszyscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

„Poradnia ma służyć specjalistyczną pomocą rodzinom i osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji i nie potrafią sobie samodzielnie poradzić” – mówi ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Jak dodaje, nie chodzi tutaj ściśle o trudności materialne, ale na przykład o problemy wychowawcze, wszelkie uzależnienia, konflikty w rodzinie, zaburzenia osobowościowe, problemy z uwikłaniem w sekty i inne tego typu zagrożenia. „Na pomoc mogą liczyć także samotne matki i kobiety spodziewające się dziecka, które nie mają oparcia w najbliższych, małżeństwa w kryzysie, osoby, które są obciążone nadmiernym kredytem, mają problem z czytaniem i konstruowaniem pism urzędowych. W tym wszystkim będziemy się starali tutaj pomóc” – dodaje dyrektor Caritas.

 

Poradnia nie będzie miała stałych godzin przyjęć ani dyżurów. Osoby potrzebujące będą się najpierw zgłaszały do osoby pierwszego kontaktu (informacja na stronie www.caritas.gniezno.pl), a później zostaną przez nią umówione z konkretnym specjalistą w terminie dogodnym dla obu stron. „Krótka rozmowa pozwoli rozeznać, z jakim problemem mamy do czynienia i jaka pomoc będzie potrzeba” – mówi Teresa Niewiadomska z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która będzie pełnić obowiązki „osoby pierwszego kontaktu”. Jak dodaje, poradnia – choć brzmi to smutno – jest bardzo potrzeba, bo zgłaszających się po pomoc nie brakuje.

 

Punkt, w którym odbywać się będą spotkania mieszczący się w tzw. „Lamusie” przy katedrze gnieźnieńskiej poświęcił prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Jak mówił, poradnia jest wyrazem konkretnej troski o człowieka znajdującego się w potrzebie, nie tylko tej materialnej, ale także potrzebie duchowej. Abp Kowalczyk zwrócił także uwagę, że wiele problemów, z którymi boryka się współczesna rodzina ma swoje źródło w niedostatecznym przygotowaniu młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. „Ufam, że pomoc i poradę znajdą tu także młode osoby chcące założyć rodzinę” – mówił. Wyraził również nadzieję, że wszyscy korzystający z pomocy poradni otrzymają w niej nie tylko konkretne rady i wskazówki, ale także słowa otuchy i wsparcia w duchu miłości bliźniego. W uroczystości wziął udział także bp Krzysztof Wętkowski, który przyznał, że pomoc i umacnianie rodziny to jedno z podstawowych zadań Kościoła. Niemniej rodzina powinna także zawalczyć sama o siebie. „Rodziny muszą być świadome swoich praw i muszą dbać o to, aby prawa te były respektowane i wypełniane” – dodał. Wyraził również nadzieję, że potrzebujący otrzymają w porani kompetentną i skuteczną pomoc.

 

Poradnia „Ognisko nadziei” jest wspólnym projektem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Osoba pierwszego kontaktu dyżurująca w dni powszednie do godz. 19.00 pod nr. tel. 795 108 176 umówi spotkanie ze specjalistą.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy