czwartek, 28 maja 2020 r.

Pożegnanie dobroczyńcy PWSD

W wieku 93. lat zmarł Franciszek Kuijpers, założyciel i wieloletni prezes Fundacji im. Kardynała Glempa wspierającej duchowo i materialnie kandydatów do kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 kwietnia w Sint Odiliënberg w Holandii. Uczestniczyła w nich również delegacja gnieźnieńskiego PWSD. 

 

Do Holandii pojechali ks. rektor Wojciech Rzeszowski, ks. wicerektor Maciej Olczyk, ks. prefekt Michał Hinz oraz trzech kleryków: dk. Jarosław Wesołowski, Krzysztof Kubaszewski i Maciej Jasiński. Wraz z reprezentantami z Gniezna na pogrzeb przybyli także przedstawiciele diecezji kaliskiej, obydwie diecezje bowiem bardzo wiele zawdzięczają Fundacji powołanej przez zmarłego. Podczas uroczystości pogrzebowych odczytane zostały listy kondolencyjne Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka oraz abp0 seniora Henryka Muszyńskiego, a także biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka i jego poprzednika bp. Stanisława Napierały.

 

Franciszek Kuijpers urodził się 10 stycznia 1920 roku w holenderskiej miejscowości Durne. Przez całe życie był głęboko związany z Kościołem, dając przykład żywej wiary zaangażowanej w dzieło troski o powołania kapłańskie. Szereg lat pracował jako ekonom seminarium duchownego diecezji  Roermond. Po przejściu na emeryturę pragnął nadal aktywnie służyć Kościołowi. Mając 65 lat wciąż czuł się w pełni sił, a będąc rówieśnikiem Jana Pawła II – jak to często sam podkreślał –  nie mógł pozwolić sobie na wycofanie się ze służby Kościołowi. Przecież papież, mając tyle samo lat, nie pozwalał sobie na odpoczynek, lecz niestrudzenie dawał świadectwo wiary. Wraz z zaprzyjaźnionym małżeństwem Beurskensów założył w 1985 roku fundację dobroczynną, której celem miało być niesienie duchowej i materialnej pomocy kandydatom do kapłaństwa w Polsce. Ważnym wymiarem tej pomocy stała się zbiórka i dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie polskich seminariów duchownych. W statutach Fundacji wyraźnie zaznaczono, iż seminaria objęte pomocą powinny pod każdym względem okazywać posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej i trwać w jedności z Kościołem Powszechnym. W dzieło pomocy pod egidą Fundacji włączyły się tysiące osób z całej Holandii, przekazując na rzecz Kardinaal Glemp Stchting wpływy i dobra pochodzące za spadków, testamentów, donacji oraz innych ofiar.

 

Podczas pierwszego pobytu w Polsce goście z Holandii udali się do Sekretariatu Episkopatu Polski, aby tam uzyskać ewentualne sugestie, któremu z polskich seminariów mogliby pomagać. Biskup Dąbrowski wskazał im archidiecezję gnieźnieńską, która w latach osiemdziesiątych rozpoczęła budowę nowego gmachu seminaryjnego. W trudnym okresie kryzysu ekonomicznego pomoc Holendrów okazała się wydarzeniem prawdziwie opatrznościowym. Dzięki pomocy finansowej i napływowi do Gniezna materiałów budowlanych z Holandii, dynamicznie postępowała budowa nowego gmachu seminaryjnego. Większość inwestycji sfinansowała Fundacja. Co jakiś czas na plac budowy zajeżdżały olbrzymie holenderskie ciężarówki wypełnione potrzebnymi materiałami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi. Przywożono farby, kleje, szkło, lampy, żarówki, elementy wyposażenia i krzesła do sal wykładowych. Darczyńcy ufundowali m.in. nowe wyposażenie kuchni, liczne urządzenia gospodarstwa domowego, samochód transportowy, organy, szaty liturgiczne i tabernakulum do nowej kaplicy. Przez wiele lat kryzysu gospodarczego dostarczali do seminarium również żywność. W ostatnim okresie dzięki pomocy Fundacji seminarium w Gnieźnie może przeprowadzać konieczne remonty i modernizacje, z których korzystają kolejne pokolenia kleryków.

 

Wielkie dzieło zapoczątkowane przez Pana Franciszka Kuijpersa trwa do dziś, zapewniając gnieźnieńskim seminarzystom dogodne warunki dla rozeznawania powołania i dobrego przygotowania do kapłaństwa. Za zasługi dla Kościoła w Polsce założyciel i wieloletni prezes Fundacji im. Kardynała Glempa został uhonorowany papieskimi odznaczeniami Pro Ecclesia et Pontefice oraz Equester Ordo Sancti Silvestri Papae. Wspólnota seminaryjna, wdzięczna za okazane jej serce i dobro, nieustannie pamięta o wielkodusznym założycielu Fundacji, polecając go w modlitwie miłosierdziu Bożemu.

 

Ks. Maciej Olczyk
Wicerektor PWSD

Fot. Archiwum PWSD

Polecamy