czwartek, 28 maja 2020 r.

Rodzina i parafia szkołą powołania

„Jeśli nasze wspólnoty rodzinne i parafialne będą żyły klimatem wiary, umożliwią młodym wzrastanie w wierze i przygotują ich serca na przyjęcie daru powołania kapłańskiego czy zakonnego” – pisze Prymas Polski abp Józef Kowalczyk w liście na 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

Już po raz pięćdziesiąty w IV Niedzielę Wielkanocną nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza Kościół powszechny będzie obchodził Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jak pisze w liście abp Józef Kowalczyk, to okazja do wspólnej modlitwy o dar świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a także podjęcia refleksji nad wspólną odpowiedzialnością za przekaz wiary przyszłym pokoleniom. „Powołania kapłańskie i zakonne – podkreśla Prymas Polski – rodzą się z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, z doświadczenia wiary rozumianej jako głęboka relacja z Jezusem. Jeśli nasze wspólnoty rodzinne i parafialne będą żyły klimatem wiary, dawały świadectwo Ewangelii, umacniały się przystępowaniem do sakramentów i trwały na modlitwie, umożliwią młodym wzrastanie w wierze i przygotują ich serca na przyjęcie daru powołania kapłańskiego czy zakonnego” – pisze Prymas.

 

Metropolita gnieźnieński przypomina również, że ewangeliczny obraz Kościoła jako Bożej Owczarni, której pasterzem jest sam Jezus pomaga nam zrozumieć, że Kościół nie jest anonimową czy przypadkową grupą osób, ale wspólnotą uczniów, których przewodnikiem jest sam Chrystus. „On nas zna, kocha i ofiaruje za nas swoje życie, abyśmy my mogli je mieć w obfitości. Misja Dobrego Pasterza nie zakończyła się wraz z ziemskim życiem Jezusa, ale jest nieustannie kontynuowana przez posługę Kościoła oraz sakrament kapłaństwa. Bóg w każdym pokoleniu powołuje nowe zastępy ludzi, aby po specjalnym przygotowaniu mogli przez sakrament święceń zjednoczyć się z Jedynym i Najwyższym Kapłanem Jezusem Chrystusem, by następnie w Jego imię i Jego mocą kontynuować pasterską misję uświęcania i zbawiania świata” – pisze abp Kowalczyk.

 

Dodając również, że w realizację misji Dobrego pasterza wpisuje się działalność gnieźnieńskiego seminarium duchownego, które należy do najstarszych w Polsce i podejmuje zadanie kształtowania umysłów i serc młodych ludzi, którzy usłyszeli głos powołania kapłańskiego. Czyni to przez modlitwę i pogłębione życie duchowe, pracę nad kształtowaniem własnego człowieczeństwa, uniwersyteckie studia filozoficzno-teologiczne oraz różnorodne praktyki duszpasterskie. Jak podkreśla abp Kowalczyk, wszystkie te działania formacyjne mają na celu pomoc alumnom w kształtowaniu dojrzałej osobowości i pogłębionej duchowości tak, aby na wzór samego Jezusa i w zażyłej przyjaźni z Nim, mogli w przyszłości podejmować posługę pasterską wśród wiernych.

 

Prymas Polski prosi również o duchowe i materialne wsparcie gnieźnieńskiego seminarium, gdzie do kapłaństwa przygotowuje się aktualnie 58 alumnów. W chwili obecnej w placówce realizowany jest projekt termomodernizacji całego obiektu. Nie obejmuje on jednak remontu dachów. Na cel ten przeznaczone zostaną ofiary z Niedzieli Dobrego Pasterza. „Niech ten gest solidarności i materialnego wsparcia będzie również wyrazem naszej troski o powołania” – pisze abp Kowalczyk.  Zachęca również młodych ludzi, by nie wahali się odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa i powierzyli swoje życie tylko Bogu. „On was nigdy nie zawiedzie, co więcej pozwoli doświadczyć wypełnienia nadziei, która czyni życie szczęśliwym! Nie lękajcie się pójść za Jezusem!” – apeluje Prymas.

 

Pełna treść listu Prymasa Polski dostępna jest na www.prymaspolski.pl. List będzie czytany w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej w niedzielę 21 kwietnia.

 

bgk/Gniezno

Polecamy