poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Spotkanie Rad Parafialnych i Ekonomicznych

O aktywność i zaangażowanie na rzecz pogłębienia życia religijnego w parafiach apelował Prymas Polski abp Józef Kowalczyk do przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych obradujących 20 kwietnia w Markowicach. „Na waszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność za kształt waszych wspólnot parafialnych” – mówił metropolita gnieźnieński.

 

Abp Kowalczyk przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej obrady. W homilii podkreślił, że Rady Parafialne stanowią ważne i bardzo dziś potrzebne gremia doradcze każdego proboszcza, a do ich najważniejszych zadań należy pobudzanie inicjatywy duszpasterskiej wśród parafian i wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej. „To właśnie wy, drodzy członkowie rad i ruchów, możecie i powinniście wpływać na pogłębianie życia religijnego w waszych parafiach. Możecie wnieść wiele cennych i ważnych inicjatyw w dziedzinie troski o trwałość małżeństw, o rodziny rozbite, o związki niesakramentalne, o przygotowanie do życia małżeńskiego, o trzeźwość” – mówił abp Kowalczyk.

 

Wskazał również, że doświadczenie i potencjał członków rad parafialnych powinien być wykorzystywany także w innych obszarach m.in. w duszpasterstwie młodych oraz w działalności charytatywnej. „Z niepokojem zauważamy, że młodzi ludzie coraz częściej ulegają wszechobecnej propagandzie, która pragnie zyskać ich przychylność proponując im bezmyślną kontestację dorosłego świata. Tendencyjne posługiwanie się pojęciami wolności i tolerancji ma być przykrywką do proponowania młodzieży filozofii życia opartej jedynie na zaspakajaniu własnych zachcianek i poszukiwaniu ciągle nowych form rozrywek i zabawy. Dzieląc się własnym doświadczeniem, możecie pomóc młodym ludziom w odkryciu, czym jest odpowiedzialne dorosłe życie, w czym wyraża się piękno powołania małżeńskiego i rodzinnego” – tłumaczył hierarcha.

 

Zadaniem i rolą rad powinno być także koordynowanie parafialnej działalności charytatywnej, a przed wszystkim budzenie sumień i podejmowanie inicjatyw zmierzających do konkretnych działań na rzecz potrzebujących. Zadanie to jest dziś szczególnie ważne, bo jak stwierdził prymas, obszar biedy jest coraz większy. „Jako Prymas Polski i wasz biskup proszę, abyście się nie zniechęcali trudnościami i wraz z waszymi duszpasterzami podejmowali dzieło odnowy parafii archidiecezji gnieźnieńskiej. Kapłanów zaś proszę, aby byli otwartymi na szczere inicjatywy wypływające ze strony osób świeckich, którym leży na sercu dobro Kościoła lokalnego” – prosił na koniec Prymas Polski.

 

Spotkanie w Markowicach było jednym z dwunastu, które tego dnia odbyły się w różnych miejscach archidiecezji gnieźnieńskiej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich i Rad Ekonomicznych ze wszystkich dekanatów. W Gnieźnie Mszy św. na rozpoczęcie obrad przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski.Sobotnie obrady stanowiły przygotowanie do I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbędzie się we wrześniu w Licheniu. Jak informuje ks. Jakub Dębiec, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, głównym tematem obrad była współpraca rad z księżmi proboszczami, a także między sobą. Chodziło przede wszystkim o zdiagnozowanie sytuacji, ukazanie różnych form współpracy i wypracowanie konkretnych działań na rzecz jej podjęcia lub usprawnienia.

 

Spotkania odbyły się także w Gnieźnie pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Grzelaka i z udziałem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, w Chodzieży pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Ziółkowskiego, w Kłecku pod przewodnictwem ks. dziekana Mirosława Kędzierskiego, w Mogilnie pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Panasiuka, w Skokach pod przewodnictwem ks. dziekana Karola Kaczora, w Słupcy pod przewodnictwem ks. dziekana Hieronima Szczepaniaka, w Strzelnie pod przewodnictwem ks. dziekana Ottona Szymkowa, w Wągrowcu pod przewodnictwem ks. dziekana Piotra Kalinowskiego, w Witkowie pod przewodnictwem dziekana ks. Alfreda Lewicza, we Wrześni pod przewodnictwem ks. dziekana Mieczysława Kozłowskiego oraz w Żninie pod przewodnictwem ks. dziekana Tadeusza Nowaka.

 

bgk KAI
Fot. M. Królak

Polecamy