środa, 3 czerwca 2020 r.

Szlak Kłeckich Świątyń otwarty

Nowy pieszy Szlak Kłeckich Świątyń, pokonferencyjna publikacja oraz przewodnik kulturalny po nowo otwartym szlaku, to owoce zakończonego Kłeckiego Forum Turystyczno-Kulturalnego. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie ukazujące wielowiekowy i wielokulturowy wymiar Kłecka.

 

Dla głębszego poznania tematyki kłeckich zabytków zostanie już niebawem wydany bogato ilustrowany przewodnik kulturalny. Forum Towarzyszyła konferencja poświęcona historycznym początkom  Kłecka. Na szlaku można poznać historię następujących kłeckich świątyń:

 

Kościół p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi, początkowo kościół p.w. św. Jerzego, istniał już prawdopodobnie w 1255r. o czym wspomina dokument lokacyjny. Zbudowany pierwotnie z drzewa  zgorzał podczas najazdu krzyżaków w 1331 r. Odbudowany ponownie spłonął w 1510. r podczas powszechnego pożaru miasta.  Pobudowany po raz kolejny lecz tym razem z cegły i bogato wyposażony w dzieło  snycerza Mateusza Kossiora  doczekał się konsekracji w 1596 r. Po rozmaitych przeróbkach wnętrza  i rozbudowie jako jedyny istnieje do dnia dzisiejszego.

 

Kościół p.w. św. Krzyża i św. Marcina – fundatorami kościółka byli mieszczanie kłeccy, którzy wybudowali go zaraz za miastem po lewej stronie w kierunku Polskiej Wsi , dzisiaj stoi tam krzyż wskazujący pierwotne usytuowanie świątyni.  Z powodu zbyt dużej wilgotności wynikającej z położenia nieopodal jeziora kościółek przeniesiono na rynek pod nr 99, obecnie stoją tam dwa domostwa (w 1811 r. spłonął w powszechnym pożarze miasta).

 

Kościół p.w. Świętego Ducha – powstał po spaleniu się kościoła farnego w 1510 r. Pobudowali go i wyposażyli mieszczanie . Przy kościele znajdował się szpital dla chorych i ubogich mieszczan pobudowany prawdopodobnie przed 1503 r. (został zniszczonych przez okupantów niemieckich)

 

Kościół p.w. św. Barbary – był zbudowany z drewna i stał za miastem ku Polskiej Wsi po prawej ręce zaraz za mostem wśród bagnisk na kopcu ludzką ręką usypanym (istniał do 1788 r.)

 

Ponadto w Kłecku znajdował się kościół ewangelicki  pobudowany w 1859 r. oraz bożnica żydowska zniszczona przez okupanta hitlerowskiego w 1943 r. Pomysłodawcami forum oraz szlaku są, Bartosz Borowiak i Dawid Jung, przy współpracy z ks. kan. Mirosława Kędzierskiego.

Polecamy