czwartek, 28 maja 2020 r.

Wągrowiec: ewangelizacja w sercu miasta

W kolejne niedziele na wągrowieckim Rynku organizowane będą spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez członków Drogi Neokatechumenalnej. Pierwsze już się odbyło. O swojej wierze, spotkaniu z Jezusem i drugim człowiekiem opowiadali członkowie wspólnot z Gniezna, Poznania i Wągrowca.

 

Spotkanie odbyło się 7 kwietnia, a inspiracją do jego zorganizowania był trwający Rok Wiary i 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II. Na wągrowiecki Rynek wyszli członkowie miejscowej wspólnoty neokatechumenalnalnej, a także wspólnot z Gniezna i Poznania. Dali świadectwo wiary, opowiadali o spotkaniu z Jezusem i przemianie, jaka zaszła w ich życiu. Zaprosili także mieszkańców Wągrowca do wysłuchania Ewangelii, śpiewania psalmów i wspólnej modlitwy. Ewangelizatorom towarzyszył ks. kan. Witold Chmielewski, proboszcz parafii pw. bł. Michała Kozala BM. Misje ewangelizacyjne będą odbywały w kolejne cztery niedziele na Rynku miejskim. 5 maja odbędzie się spotkanie w kościele pw. bł. Michała Kozala, na które zaprasza wspólnota neokatechumenalna.

 

Fot. J. Maćkowiak

Polecamy