niedziela, 31 maja 2020 r.

Zmarł ks. kan. Edmund Ruta

W Wielką Sobotę, 30 marca, zmarł ks. kan. Edmund Ruta długoletni proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie, a następnie proboszcz parafii pw. św. Floriana w Żninie, gdzie do końca mieszkał i posługiwał.

 

Śp. ks. kan. Edmund Ruta urodził się 16 listopada 1922 roku w Krostkowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu i w 1945 roku wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W dniu 19 lutego 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Pierwszą placówką, do której został posłany jako wikariusz była parafia pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu (1950-1954). Kolejną parafię, w Ostrowie n. Gopłem, objął już jako proboszcz (1954-1962). W 1962 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie, gdzie posługiwał przez 20 lat. W 1982 roku, decyzją ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego kard. Józefa Glempa, objął parafię pw. św. Floriana w Żninie. Był jej proboszczem do 1998 roku. W latach 1962-1982 pełnił funkcję dekanalnego ojca duchownego. Był również wicedziekanem dekanatu żnińskiego. W 1993 roku abp Henryk Muszyński mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej przy Farze Bydgoskiej.  Po przejściu w stan spoczynku śp. ks. Ruta nadal mieszkał w parafii i pomagał w pracy duszpasterskiej.

 

Msza św. z wprowadzeniem ciała zmarłego kapłana zostanie odprawiona w środę, 3 kwietnia, o godz. 16.00 w kościele pw. św. Floriana w Żninie. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, sprawowana będzie w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 11.00. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. ks. Ruty spocznie na cmentarzu parafialnym. Niech miłosierny Pan, Dobry Pasterz, któremu służył, przyjmie Go do wiecznej radości.

Polecamy