czwartek, 28 maja 2020 r.

Zmarł ks. kan. Zbigniew Lipiński

W piątek 12 kwietnia zmarł ks. kan. dr Zbigniew Zdzisław Lipiński, zasłużony kapłan, wykładowca i duszpasterz, honorowy obywatel Bydgoszczy, odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyżem Polonia Restituta z gwiazdą. Uroczystości pogrzebowe odbęda się 17 kwietnia w Chomiąży Szlacheckiej.

 

Śp. ks. kan. dr Zbigniew Zdzisław Lipiński urodził się 9 września 1922 r. w Bydgoszczy.  Ukończył  Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W 1944 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Ocalał cudem. W maju 1945 roku został wyzwolony w chwili, gdy stał z innymi nad długim wykopanym przez siebie rowem, który miał stać się jego grobem. W tym samym roku wstąpił do tworzonego po wojnie w Paryżu Polskiego Seminarium. Ponieważ wybuch wojny w 1939 roku przerwał zajęcia szkolne, kleryk - poobozowicz na przełomie 1945 i 1946 przebył rekonwalescencję, poznawał język francuski i przygotowywał warunkowo I rok filozofii, by w czasie wakacji zdać zaległą maturę. W następnych 2 latach studiował II i III rok filozofii, by uzyskać licencjat, a w latach 1950/51 zaliczył III i IV rok teologii. Wspierany modlitwami Karmelu w Lisieux, zwłaszcza Celiny, rodzonej siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która o tym powiadamiała go własnoręcznie podpisanym obrazkiem, otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk ówczesnego nuncjusza papieskiego abp Roncalli, późniejszego papieża Jana XXIII. Święcenia kapłańskie przyjął 30 września 1951 roku w Paryżu. Mszę św. prymicyjną odprawił w Kaplicy Cudownego Medalika przy rue du Bac, którą często nawiedzał w czasie studiów i którą wielokrotnie nawiedzał przybywając później do Paryża. Od października 1951 roku studiował w Instytucie Katolickim i na Sorbonie przygotowując doktorat z Arystotelesa, który obronił z wynikiem „maxima cum laude” w 1960 roku. Po obronie pracy doktorskiej wrócił do Polski i został wykładowcą w seminarium duchownym w Gnieźnie. Po ośmiu latach objął funkcję rektora tworzącej się parafii w Solcu Kujawskim. Następnie był proboszczem w Chomiąży Szlacheckiej. Wykładał filozofię w seminarium duchownym w Szczecinie. Wykładał również na Uniwersytetach  w Poznaniu i Szczecinie.  Aktywny duszpastersko, naukowo i patriotycznie, kanonik kapituły szczecińskiej, honorowy obywatel Bydgoszczy, odznaczony krzyżem Polonia Restituta z gwiazdą przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od roku 2003 mieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie, gdzie mimo słabnących sił nie przestawał pracować naukowo. Niech miłosierny Pan, Dobry Pasterz, któremu służył, przyjmie Go do wiecznej radości.

 

Pogrzeb śp. ks. prof. Zbigniewa Lipińskiego rozpocznie się Mszą św. żałobną z nieszporami w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie w środę 17 kwietnia o godz. 16.00. Wprowadzenie do kaplicy św. Maksymiliana Kolbego w Laskach Wielkich na terenie parafii Chomiąża Szlachecka nastąpi w tym samym dniu o godz. 19.00, a po nim zostanie odprawiona Msza św. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Chomiąży Szlacheckiej, po której nastąpi złożenie do grobu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Polecamy