piątek, 27 listopada 2020 r.

Gniezno: pracowite lato w Archiwum

W Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie trwają badania pergaminowych i papierowych dokumentów opatrzonych pieczęciami. To kolejny etap prac podejmowanych w instytucji w okresie letnim, kiedy na ponad miesiąc zamyka ona swoje podwoje dla kwerendzistów.

 

„W zasobach mamy kilkaset takich opieczętowanych dokumentów. Stan wielu z nich wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej” – mówi ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Pierwszym krokiem na drodze ratowania zabytków jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. Pracę tą wykonują  pracownice i studentki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Iwony Jabłońskiej. Zadanie zostało podjęte dzięki życzliwości prof. Elżbiety Jabłońskiej z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK.

 

Fot. Archiwum Archidiecezjalne

Polecamy