piątek, 22 marca 2019 r.

Janikowo: Oaza Dzieci Bożych

W Janikowie odbyły się rekolekcje Oazy Dzieci Bożych II stopnia. Przez ponad dwa tygodnie ich uczestnicy wspólnie się modlili, bawili i pracowali. Część przystąpiła także do Dziecięcej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zobowiązując się do codziennej modlitwy za osoby uzależnione.

 

Rekolekcje prowadził ks. Marcin Kałwik CSMA z Gniezna. Każdy dzień był szczelnie wypełniony. Rozpoczynał się wspólną modlitwą, po której dzieci udawały się na śniadanie, a później na zajęcia w „szkole liturgii”, gdzie poznawały znaczenie symboli i gestów liturgicznych. Kolejnym punktem była wyprawa w poszukiwaniu śladów Pana Boga, spotkanie z Pismem Świętym i modlitwa. Popołudnie wypełniały spotkania w grupach pod opieką animatorów oraz zabawa. Dzień kończyła Msza św., wieczorna zabawa i Apel Jasnogórski. Każda z grup miała także swoje obowiązki, od sprzątania po przygotowanie liturgii. Dzieci opiekowały się także roślinami zasadzonymi na początku rekolekcji w nawiązaniu do przypowieści o ziarnie. Odwiedziły również Gniezno, gdzie uczestniczyły w Dniu Wspólnoty oraz sprawdziły swoje siły w biegu patrolowym. Rekolekcje trwały przeszło 2 tygodnie i zakończyły się 15 lipca.

Polecamy