czwartek, 9 lipca 2020 r.

Chóry w katedrze

Siedem chórów z Wielkopolski zaśpiewało podczas XXI Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych „Stąd nasz Ród”, które odbyły się w trzecią niedzielę listopada w katedrze gnieźnieńskiej. W zaprezentowanym przez śpiewaków repertuarze znalazły się przede wszystkim utwory religijno-patriotyczne.

 

Koncert poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. kan. Jana Kasprowicza, proboszcza i kustosza gnieźnieńskiej bazyliki prymasowskiej. Po Eucharystii mieszkańcy Gniezna i ich goście mieli okazję posłuchać kolejno Chóru „Milenium” z Ujścia, Miejskiego Chóru „Kanon” ze Słupcy, Chóru „Lutnia” z Międzychodu, Chóru „Orły Białe” z Poznania, Żeńskiego Chóru „Sonata” z Powidza, Chóru „Dzwon” z Gniezna i Chóru „Harmonia” ze Strzelna. Głównym organizatorem koncertu był gnieźnieński Chór „Dzwon” – najstarszy chór męski w Wielkopolsce, który powstał w 1864 roku i jest współzałożycielem Związku Kół Śpiewaczych na Wielkie Księstwo Poznańskie – najstarszej organizacji śpiewaczej w Polsce. W przyszłym roku Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon” świętować będzie jubileuszu 150-lecia istnienia.

 

Fot. K. Rybicka

Polecamy