piątek, 3 lipca 2020 r.

Dekrety (1.11.2013)

Z dniem 1 listopada br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. Czesława Krolla, proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża we Wrześni, wicedziekanem dekanatu Września I na okres kolejnych 5 lat.

 

Z dniem 31 października br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski zwolnił z obowiązków cenzorów ksiąg religijnych archidiecezji gnieźnieńskiej ks. dr. Grzegorza Iwińskiego i ks. dr. Marka Kowalczyka. Powyższe obowiązki abp Józef Kowalczyk powierzył: ks. dr. hab. Maciejowi Olczykowi, ks. dr. hab. Pawłowi Podeszwie oraz ks. prof. UAM dr. hab. Bogdanowi Czyżewskiemu.

Polecamy