poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Doroczny zjazd Towarzystwa św. Wojciecha

Czterdziestu braci – delegatów poszczególnych kół parafialnych Towarzystwa św. Wojciecha z archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej spotkało się 9 listopada w Gnieźnie na dorocznym zjeździe sprawozdawczym.

 

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Zgodnie z postanowieniami statutu uczestnicy zjazdu wysłuchali sprawozdania prezesa Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa w minionym roku, a także sprawozdań: finansowego oraz Komisji Rewizyjnej. Delegaci zapoznali się także z harmonogramem prac bractwa i terminarzem na rok 2014 oraz przedyskutowali bieżące sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem i usprawnieniem działalności całego Towarzystwa. Bracia przyjęli ponadto znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnej. Zjazd zakończył się Mszą św. sprawowaną w katedrze, przy relikwiach patrona bractwa św. Wojciecha, pod przewodnictwem asystenta kościelnego ks. Tomasza Głuszaka. Uczestników modlitewnego spotkania witał kustosz katedry ks. kan. Jan Kasprowicz, a homilię wygłosił ks. Michał Sołomieniuk.

 

Fot. J. Misterski

Polecamy