poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Franciszek pyta o rodzinę

Do parafii archidiecezji gnieźnieńskiej trafiła tzw. ankieta papieża Franciszka, czyli specjalny kwestionariusz wystosowany do episkopatów na całym świecie przed przyszłorocznym III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów. Wierni pomagają biskupom go wypełnić.

 

Dokument składa się z 9 części tematycznych, zawierających łącznie 38 pytań dotyczących m.in.: znajomości i rozpowszechniania nauczania Kościoła o rodzinie, duszpasterstwa rodzin, sytuacji małżeństw, stosunku państwa i Kościoła partykularnego do związków tej samej płci, wychowania dzieci w nieregularnych sytuacjach małżeńskich i wielu innych. Ankieta trafiła do biskupów na całym świecie z prośbą, by rozesłali ją do parafii i w oparciu o wypracowane tam odpowiedzi wypełnili kwestionariusz. W archidiecezji gnieźnieńskiej ankietą zajmuje się Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Dokument trafił do księży proboszczów w połowie listopada z sugestią, aby zawarte w nim pytania/zagadnienia rozważyć wspólnie z członkami Rad Duszpasterskich lub innych miejscowych organizacji i stowarzyszeń kościelnych. Odpowiedzi mają zostać dostarczone do Kurii w Gnieźnie do 15 grudnia. W Kurii zostaną przeanalizowane i zbiorcze podsumowanie uwzględniające uwagi z poszczególnych ankiet zostanie przesłane do końca grudnia do KEP.

 

O co pyta papież Franciszek? Zajrzyj na eKAI

Polecamy