sobota, 11 lipca 2020 r.

"Hubertus" w Kozielsku

Myśliwi z Koła łowieckiego „Odyniec” w Mieścisku uczcili swojego patrona św. Huberta. Tradycyjna Msza św. hubertowska odbyła się 9 listopada w kościele pw. św. Józefa w Kozielsku. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Bogdan Łybek. W kazaniu przybliżył postać św. Huberta i jego szczególne nawrócenie. Mówił również o wielowiekowych myśliwskich tradycjach i codziennej służbie ludzi lasu. „Łowiectwo to nie tylko hobby, to także wysiłek myśliwego, który w trudnym dla zwierzyny czasie, gdy śnieg i lód zagraża egzystencji zwierząt, napełnia karmą paśniki i dba o zwierzęta” – mówił. Podczas Mszy św. modlono się za zmarłych członków koła i ich najbliższych.

 

Fot. A. Borczykowska

Polecamy