poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Jubileusz PMK w Brazylii

Abp Józef Kowalczyk przewodniczył 10 listopada Mszy św. z okazji 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i 48. rocznicy polskiego kościoła pw. Jana Chrzciciela w Kurytybie. Eucharystia była również dziękczynieniem za niepodległość Polski w 95. rocznicę jej odzyskania.

 

Wspólnie z Prymasem Polski Mszę św. sprawowali: arcybiskup Kurytyby Moacyr José Vitti CSS, ks. prałat Tomasz Grysa, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Brazylii, ks. Ryszard Głowacki TChr, przełożony Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz ks. Kazimierz Długosz TChr, prowincjał prowincji południowoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego.

 

W homilii abp Kowalczyk przypomniał krótko historię Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Jak mówił, jej początku należy się dopatry­wać w nominacji jej pierwszego rektora. Na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny, opiekuna polskiej emigracji rezydującego w Rzymie, ks. Ludwik Bronny CM, wizytator zgromadzenia księży misjonarzy, dnia 4 lutego 1953 roku został mianowany przez Kongregację Konsystorialną misjonarzem emigrantów polskich w Brazylii. W warunkach polskiego duszpasterstwa emigracyjnego funkcję tą utożsamiano z rek­torem. „Tę właśnie datę należy uważać za począ­tek zorganizowania specjalnego duszpasterstwa polskiego w Brazylii” – mówił Prymas. Przypomniał także, że po księżach misjonarzach rektorat Polskiej Misji Katolickiej został przekazany Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej, które po dziś dzień otacza duszpasterską opieką potomków Polaków przybyłych do Brazylii przed przeszło wiekiem. „Jako Prymas Polski i duchowy opiekun polskiej emigracji pragnę na ręce ks. Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, złożyć szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz wkład w duszpasterstwo emigracyjne” – dziękował abp Kowalczyk. Wyraził również radość z faktu, że społeczność polonijna w Brazylii wykazuje aktywność etniczną i nie zapomina o polskich korzeniach. „Dzięki wizytom duszpasterskim bł. Jana Pawła II na tym kontynencie nastąpiło nowe przebudzenie ducha polskiego. Ruch polonijny skupiony w Braspol stara się podtrzymywać zwyczaje i tradycje przywiezione przez polskich emigrantów do tego kraju. Z tego miejsca pragnę zatem podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wpisania w brazylijską mozaikę etniczną naszej polskiej obecności wraz z jej różnorodnymi przejawami” – mówił abp Kowalczyk.

 

W swoim słowie metropolita gnieźnieński nawiązał także do 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, liczne pokolenia naszych rodaków przekonały się o tym, jak bardzo trzeba cenić wolność Ojczyzny. „Ileż starań, ileż modlitwy, ileż powstańczych zrywów tłumionych przez zaborców, ileż niewinnych bohaterów oddało życie w zmaganiu o odzyskanie niepodległości! Pan Bóg sprawił, że w niewoli i w bolesnym jej doświadczeniu coraz bardziej odzywało się prawe sumienie Polaków żyjących także poza granicami swojej Ojczyzny. Zaistniały wspaniałe osobistości o wielkim duchu patriotycznym, które różnymi metodami zabiegały o odzyskanie niepodległości i o zmartwychwstanie Polski, co dokonało się po zakończeniu pierwszej wojny światowej” – mówił Prymas, dodając, że wszystkich Polaków i ich potomków przebywających na brazylijskiej ziemi zespala i jednoczy taka sama miłość do Ojczyzny. „Ta miłość wyraża się także we współodpowiedzialności nas wszystkich za obecny i przyszły kształt Polski. Każdy z nas, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o bezpieczeństwo, siłę, rozwój oraz o mądre, trwałe i odpowiedzialne zagospodarowanie daru wolności w Polsce, naszej Matce” – podkreślił hierarcha.

 

Obchody jubileuszu 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej były centralnym punktem duszpasterskiej wizyty Prymasa Polski w Brazylii. Po Mszy św. wszyscy obecni spotkali się na wspólnym obiedzie, podczas którego mieli okazję spróbować churrasco – grillowanej wołowiny będącej jedną ze specjalności brazylijskiej kuchni.

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy