czwartek, 9 lipca 2020 r.

Kolejarze na Jasnej Górze

Ponad 10 tysięcy kolejarzy i ich najbliższych z całej Polski modliło się w dniach 16-17 listopada na Jasnej Górze. W jubileuszowej 30. pielgrzymce kolejarskiej rodziny do Matki Bożej uczestniczyli także pracownicy kolei z archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Pątnikom jak co roku towarzyszył ks. kan. Paweł Kowalski, diecezjalny duszpasterz kolejarzy i proboszcz parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu. Jubileuszowa peregrynacja odbyła się pod hasłem „Mocni wiarą” i była dziękczynieniem za zbliżającą się kanonizację bł. Jana Pawła II oraz jego drugą pielgrzymkę do Ojczyzny w 1983 roku. Kolejarze spotkali się na Jasnej Górze już w sobotę. Wysłuchali konferencji, a wieczorem uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich, Apelu Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu i Pasterce Maryjnej. Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Msza św. pod przewodnictwem sekretarza generalnego KEP bp. Wojciecha Polaka, który w homilii zwrócił uwagę na potrzebę odbudowania szacunku dla pracy rąk ludzkich.

 

„Praca ma służyć dobru osobistemu i dobru innych i nie może być nigdy przedmiotem wyzysku i niesprawiedliwości. Ale nie może też chorować na brak rzetelności, uczciwości i poczucia odpowiedzialności. Wy sami, jako kolejarze, dobrze wiecie, jak ważne jest, aby powierzeni waszej pracy podróżni mieli poczucie bezpieczeństwa. Wszystko trzeba robić, by tę rzetelność pracy budować, a niekiedy niestety odbudowywać. Bo tu nie wystarczą same strukturalne reformy, nie wystarczą deklaracje, nie wystarczy powtarzane przez Kościół ostrzeżenie, że filozofia szybkiego zysku może prowadzić i prowadzi do naruszania godności i praw ludzi pracy. Trzeba podjąć wspólnotowy wysiłek nad odbudowaniem tego podstawowego szacunku dla ludzkiej pracy, etosu pracy, szacunku dla człowieka i dla tych, którzy z owocu jego pracy żyją. Trzeba przywrócić świadomość, że nasza praca jest służbą dla innych” – mówił bp Polak.

 

Eucharystię koncelebrowali duszpasterze kolejarzy na czele z krajowym duszpasterzem ks. kan. Eugeniuszem Zarębińskim i moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszardem Marciniakiem. Wspólnie z Polakami modlili się delegaci kolejarzy ze Słowacji, Węgier i Białorusi. Wielu pątników na Jasną Górę zawiózł specjalny pociąg, który zatrzymał się także w Inowrocławiu.

 

Fot. ks. P. Kowalski

Polecamy