czwartek, 2 lipca 2020 r.

Prymas dla "Przewodnika Katolickiego"

„Ufam, że kończący się Rok Wiary był dla wszystkich ochrzczonych szczególnym czasem łaski i okazją do pogłębionej refleksji nad stanem naszej wiary, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym” – mówi abp Józef Kowalczyk w specjalnej Kronice Roku Wiary przygotowanej przez „Przewodnik Katolicki”.

 

Ufam, że kończący się Rok Wiary był dla wszystkich ochrzczonych szczególnym czasem łaski i okazją do pogłębionej refleksji nad stanem naszej wiary zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym Zachęcał do tego papież Benedykt XVI w zapowiadającym Rok Wiary liście apostolskim „Porta fidei”: „Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie ludzkość przeżywa obecnie” (nr 8) – napisał papież. To prawda. Żyjemy w czasach ogromnych przemian kulturowych i obyczajowych, w czasach dyktatury relatywizmu, który przesłania odwieczną prawdę o naturze i ostatecznym przeznaczeniu człowieka. Coraz większe skupienie współczesnego człowieka na sobie samym, odzieranie go ze wszystkiego, co ma pierwiastek duchowy, prowadzi w konsekwencji do jego wyobcowania i duchowego ubożenia. Widzimy zatem, jak opatrznościową okazała się decyzja papieża Benedykta XVI o ogłoszeniu Roku Wiary, który pomógł wierzącym i wszystkim ludziom dobrej woli odnaleźć drogę wiary i dostrzec wyraźniej radość płynącą z autentycznego spotkania z Chrystusem.

 

Rok Wiary był także czasem ważnych wydarzeń w życiu Kościoła powszechnego. Byliśmy świadkami rezygnacji z urzędu Następcy świętego Piotra papieża Benedykta XVI, człowieka głębokiej wiary, przenikliwego umysłu i dalekowzrocznego spojrzenia. Jestem przekonany, że ta decyzja była przemyślana, przemodlona i wypływała z posłuszeństwa słowu i woli Chrystusa. Na jego następcę kardynałowie wybrali „papieża z końca świata”, ojca dobrego i zatroskanego, ale i stanowczego, który nie idzie na kompromis w sprawach wiary i moralności, czego świadkami jesteśmy. Papież Franciszek to człowiek niezwykle wrażliwy i rozmodlony, dla którego najważniejszym zadaniem jest nowa ewangelizacja i posługa drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu cierpiącemu i ubogiemu.

 

Uczestniczyliśmy także w ważnych wydarzeniach w Kościele, który jest w Polsce. W styczniu pożegnaliśmy kard. Józefa Glempa, ostatniego z wielkich Prymasów Polski XX wieku, człowieka wielkiego autorytetu i mądrości. W czerwcu byliśmy świadkami podpisania wspólnej deklaracji o pojednaniu Kościołów rzymsko i greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, który to dokument jest aktem budującym i pomagającym w zbliżeniu obu Kościołów i narodów. W czerwcu również z okazji Roku Wiary do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie pielgrzymowali ministranci i lektorzy z całej Polski, aby dać publicznie świadectwo wiary oraz umacniać ją i ożywiać we wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza. Do Gniezna pielgrzymowali również młodzi wolontariusze Caritas, deklarując przynależność do Chrystusa w haśle „Wierzę i uczę się kochać”. Ważnym, choć mało obecnym w przestrzeni publicznej i medialnej wydarzeniem jest także trwający Rok kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa II Rzeczypospolitej, który pewną ręką dzierżył ster Kościoła w Polsce w okresie międzywojennym i w trudnych czasach po II wojnie światowej. Radosnym wydarzeniem Roku Wiary była z pewnością wiadomość, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2016 roku w Polsce. Ufam, że podobnie jak w Brazylii, będzie to wielkie święto wiary i miłości do Chrystusa. Do radosnych wydarzeń należało także ogłoszenie przez papieża Franciszka daty kanonizacji bł. Jana Pawła II. Jestem przekonany, że uroczystość ta umocni wiarę wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza nas Polaków oraz pozwoli z jeszcze większą nadzieją patrzeć w przyszłość.

Przewodnik Katolicki 47/2013

 

Specjalny dodatek nt. Roku Wiary dołączony został do najnowszego numeru tygodnika Przewodnik Katolicki na kończącą Rok Wiary uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada). W blisko 50-stronicowej publikacji znaleźć można list apostolski Benedykta XVI Porta Fidei, obszerne kalendarium Roku Wiary, komentarze biskupów oraz wywiady m.in.: z o. Janem Górą OP, bp. Antonim Długoszem, o. Leonem Knabitem OSB, o. Karolem Meissnerem oraz fragment encykliki papieża Franciszka Lumen fidei. Całość jest bogato ilustrowana zdjęciami. Zachęcamy do lektury. 

 

W katedrze gnieźnieńskiej Msza św. z okazji zakończenia Roku Wiary sprawowana będzie w najbliższą niedzielę pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Początek Eucharystii o godzinie 12.00. Zachęcamy do uczestnictwa. 

 

 

 

Polecamy