środa, 8 lipca 2020 r.

Prymas u misjonarzy

Goszczący z duszpasterską wizytą w Brazylii Prymas Polski abp Józef Kowalczyk spotkał się 11 listopada z polskimi misjonarkami i misjonarzami pracującymi w Kurytybie. „To właśnie Wy jesteście spadkobiercami i kontynuatorami dzieła ewangelizacyjnego tylu wspaniałych polskich kapłanów, zakonnic i zakonników” – mówił.

 

W konferencji i Mszy św. uczestniczyło dwudziestu kapłanów i dwie siostry zakonne ze zgromadzeń Sióstr Świętego Józefa i Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (służebniczki wielkopolskie). „To właśnie Wy jesteście spadkobiercami i kontynuatorami dzieła ewangelizacyjnego tylu wspaniałych polskich kapłanów, zakonnic i zakonników. Wasza działalność wśród kolejnych pokoleń polskiej Polonii mieszkającej w tym kraju oraz wśród samych Brazylijczyków przyczynia się do dźwigania ich na wyższy poziom du­chowy, mo­ralny, kulturalny i cy­wilizacyjny” – mówił Prymas w homilii Mszy św. sprawowanej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kurytybie.

 

Przypomniał również, że celem misyjnego posłannictwa – tu na emigracji – ale również w każdym innym miejscu świata, jest nieść Dobrą Nowinę ubogim, głosić wolność więźniom, a ślepym możność widzenia; sprawiać ulgę uciśnionym i ogłaszać rok łaski, która zstąpiła od Pana. „Potrzeba nam ogromnej pokory, by w naszej małości stanąć przed ludźmi w gotowości posługiwania tym wszystkim, co niesie z sobą nasze sakramentalne kapłaństwo i zakonny charyzmat” – podkreślił abp Kowalczyk.

 

Nawiązał także do Święta Niepodległości. Jak zauważył, wolność jawi się dziś nie tylko jako dar i powołanie, ale także jako wyzwanie i zadanie. „Bronić człowieka we współczesnym świecie, znaczy bronić autentycznego rozumienia jego wolności – rozumienia ewangelicznego, a nie laickiego. Trzeba nam budować prawdziwą wolność na drodze dialogu, porozumienia, rozsądnego kompromisu, poszanowania godności człowieka i jego podstawowych praw. Warto sobie to uświadomić szczególnie dziś, w kontekście naszego narodowego Święta Niepodległości” – przyznał Prymas.

 

W spotkaniu z misjonarzami i wspólnej modlitwie uczestniczył także ks. Zdzisław Malczewski TChr, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, który 10 listopada został uhonorowany Medalem Prymasowskim „Za zasługi dla Kościoła i Narodu”. Odznaczenie wręczył uhonorowanemu abp Józef Kowalczyk na zakończenie Mszy św. sprawowanej z okazji 60-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Ks. dr Zdzisław Malczewski otrzymał je za 35-letnią gorliwą posługę duszpasterską wśród brazylijskiej Polonii oraz za aktywną działalność polonijną i publicystyczną.

 

Relacja Radia Watykańskiego MP3

 

bgk KAI
Fot. T. Gerlach CSMA

Polecamy