czwartek, 9 lipca 2020 r.

Prymas u rodaków w Colonia Tomas Coelho

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk spotkał się z ambasadorem RP w Brazylii Andrzejem Braiterem, zwiedził polski skansen w jednym z parków Kurytyby i gościł u rodaków w Colonia Tomas Coelho.


Prymas odwiedził w Kurytybie park botaniczny, gdzie znajdują się dwie rzeźby polskiego artysty rzeźbiarza Jana Żaka – „Macierzyństwo” i „Siewca”. Drugie dzieło to dar Polonii z okazji stulecia państwa brazylijskiego. Pomnik upamiętnia trud bezimiennego polskiego chłopa w zagospodarowywaniu ziemi brazylijskiej i wdzięczności Polaków dla nowej ojczyzny. Abp Józef Kowalczyk odwiedził także polski skansen. Jeden ze znajdujących się tam domów stał na stadionie w czasie spotkania z bł. Janem Pawłem II 7 lipca 1980 roku. W progach tego polskiego domostwa chlebem i solą papieża Polaka witali Słowianie. Dziś dom ten, wraz z sześcioma innymi specjalnie zbudowanymi, znajduje się w jednym z centralnych parków Kurytyby.Prymas Polski spotkał się także z ambasadorem RP w Brazylii Andrzejem Braiterem, który na spotkanie przybył ze stolicy. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: konsul generalny RP w Kurytybie Marek Makowski z małżonką, generał Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki TChr oraz rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Zdzisław Malczewski.Wieczorem abp Józef Kowalczyk odwiedził miejscowość Colonia Tomas Coelho koło Araucária, gdzie odprawił Mszę świętą. W miejscowości tej umieszczono polskich osadników, dając im ziemię, aby produkowali żywność dla powstającego miasta Kurytyba. W homilii duchowy opiekun polskiej emigracji dziękował rodakom za pielęgnowanie w ich rodzinach i wspólnotach ojczystej wiary, kultury i języka. Zapewnił również, że Polska o nich pamięta. „Nie jesteście Polsce obojętni. Wasi przodkowie nie przywieźli do Brazylii bogactwa, ale przywieźli w sercach miłość do Boga, drugiego człowieka i ojczystego kraju. I to właśnie te wartości ubogaciły ich nową ojczyznę, Brazylię” – mówił.Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy