piątek, 3 lipca 2020 r.

Relikwie bł. ks. Jerzego w Gnieźnie (video)

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie otrzymała relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbyło się 3 listopada, w rocznicę pogrzebu kapłana męczennika, z udziałem bp. seniora Bogdana Wojtusia oraz licznie zgromadzonych wiernych.

 

Inicjatorem sprowadzenia relikwii kapłana męczennika do Gniezna był ks. kan. Jan Szrejter, proboszcz gnieźnieńskiej parafii pw. św. Wawrzyńca. W liście do ks. Tadeusza Bożełki, kustosza sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pisał: „Pragnieniem parafii pw. św. Wawrzyńca jest pogłębienie kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Gnieźnie. Dlatego kierujemy do Księdza Proboszcza prośbę o udzielenie naszej wspólnocie oraz klasztorowi Sióstr Karmelitanek Bosych relikwii ex ossibus bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Chcielibyśmy złożyć je w samym centrum miasta, w naszej parafialnej świątyni oraz w kaplicy sióstr karmelitanek w Gnieźnie. Z klasztorem związane jest Bractwo świętej Rodziny. W jednym z punktów swego statutu zobowiązuje się ono do promowania „wychowania młodego pokolenia według wiecznie trwałych wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna”, w oparciu o nauczanie bł. papieża Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy przekonani, że obecność doczesnych szczątek Męczennika w Gnieźnie pomoże nam, poprzez pogłębioną refleksję nad świadectwem jego życia, wzrastać w wierze i kierować nasze życie ku Panu Bogu”. Zadość prośbie stało się w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia, kiedy to do Warszawy pojechała jedenastoosobowa delegacja z Gniezna. Na zakończenie uroczystej Eucharystii relikwie bł. ks. Jerzego przekazane zostały na ręce ks. proboszcza Szrejtera.

 

„Był wierny temu, co powiedział w Bydgoszczy, gdy ostatni raz odprawiał Mszę św: Nie bójcie się, ale najważniejsze nie dajcie się zwyciężyć nienawiści. Spełnia się to, czego tak pragnął Jan Paweł II, modląc się przy grobie, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie” – mówił podczas uroczystości wprowadzenia relikwii bp Bogdan Wojtuś. Mszę św. wspólnie z biskupem seniorem celebrowali m.in. ks. kan. Bogdan Czyżewski oraz ks. kan. Jan Szrejter. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni w kościele mieli okazję uczcić relikwie przez ucałowanie.

 

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przekazane wspólnocie parafialnej pw. św. Wawrzyńca są pierwszymi w Gnieźnie i drugimi w archidiecezji gnieźnieńskiej. To fragment kości bł. ks. Jerzego. Cząstkę otrzymały również gnieźnieńskie siostry karmelitanki.

 

Fot. M. Białkowska

Polecamy