czwartek, 2 lipca 2020 r.

Spotkanie wizytatorów katechetycznych

W Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie obradowało 12 listopada Kolegium Wizytatorów Katechetycznych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dyskutowano m.in. na temat katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej.Spotkanie rozpoczęła modlitwa różańcowa w intencji zmarłych kapłanów. Uczestnicy obrad wysłuchali krótkiego referatu ks. dr. Piotra Halczuka, przewodniczącego Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nt. systemu wychowawczego opracowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, którego rok rozpoczął się w listopadzie. W czasie obrad omówiony został także plan wizytacji katechetycznych w dekanatach: damasławskim, kłeckim, rogowskim, strzeleńskim i żnińskim. Księża wizytatorzy zostali również poproszeni o przeprowadzenie w bieżącym roku szkolnym hospitacji lekcji religii w szkołach, które znajdują się na terenie poszczególnych parafii wspomnianych dekanatów. Uczestnicy spotkania obejrzeli także krótkie filmy edukacyjne, które można wykorzystać w pracy duszpasterskiej i katechetycznej z dziećmi i młodzieżą. Podjęto także dyskusję nt. katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej.Fot. B. Kruszyk

Polecamy