środa, 8 lipca 2020 r.

Zakończył się Rok Wiary (video)

„Aby móc się dzielić darem wiary, trzeba go pomnażać, żyć nim na co dzień. I chociaż Rok Wiary dobiega dzisiaj końca, to troska o pomnożenie tego bezcennego daru winna być w nas nieustannie żywa” – mówił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. sprawowanej 24 listopada na zakończenie Roku Wiary. Przypadająca tego dnia uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest także patronalnym świętem Akcji Katolickiej. 

 

W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał, że w zamyśle papieża Benedykta XVI Rok Wiary miał służyć rozbudzeniu w wierzących aspiracji do wyznawania wiary w pełni, z odnowionym przekonaniem, ufnością i nadzieją. Stąd podejmowane były wielorakie działania duszpasterskie, mające na celu ożywienie owego dążenie do dzielenia się darem wiary. „Nie sposób ich wszystkich wymienić, zarówno tych organizowanych w wymiarze parafialnym, jak również diecezjalnym. Pragnę jednakże bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w różnoraki sposób odpowiedzieli na papieskie zaproszenie do zorganizowania i przeżycia Roku Wiary. Wierzę, że ten święty czas, który było nam dane wspólnie przeżyć, przyniesie błogosławione owoce w naszej Ojczyźnie, diecezji i w naszych sercach” – mówił Prymas.

 

Podkreślił również, że do pomnażania daru wiary, życia nią na co dzień, powinno nas przynaglać wołanie uczniów „Panie przymnóż nam wiary!”. „Niech będzie ono jednocześnie naszą prośbą kierowaną codziennie do Boga” – prosił abp Kowalczyk, zachęcając do troski o formację duchową i intelektualną. „Przy pomocy naturalnego światła rozumu oraz odkrywając piękno świata poznawajmy jego Stwórcę. Pomocą w realizacji tego celu mogą tu być różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia katolickie, w których taka formacja ma miejsce. Zrzeszając się w nich, katolicy w Polsce mogą i powinni stanowić liczący się głos w publicznie toczących się dyskusjach, dotyczących m.in. stanowienia prawa w naszej Ojczyźnie i w świecie. Jest to konkretny wkład nie tylko w stanowienie doczesnego porządku na ziemi, lecz również w budowanie Królestwa Bożego, którego granice przebiegają w ludzkich sercach” – zaznaczył hierarcha dodając, że przykładem takiej organizacji jest Akcja Katolicka. "Cieszę się, że przedstawiciele Akcji Katolickiej naszej archidiecezji są tu dzisiaj obecni. Dziękując wam za wasze zaangażowanie, życzę, abyście byli radosnymi świadkami Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata" - mówił na koniec abp Kowalczyk.

 

Eucharystię koncelebrowali bp Krzysztof Wętkowski, bp senior Bogdan Wojtuś, ks. infułat Jerzy Stefański oraz obecni księża. We wspólnej modlitwie u grobu św. Wojciecha uczestniczyło ponad 50 delegatów Akcji Katolickiej z archidiecezji gnieźnieńskiej wraz z asystentem kościelnym organizacji ks. prałatem Krzysztofem Redlakiem. Obecna była także wspólnota Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Dziękczynną modlitwę u grobu św. Wojciecha zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej spotkali się z ks. Jakubem Dębcem, przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, który przybliżył im założenia nowego programu duszpasterskiego, którego realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy