poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Zieliniec: pamięć o bohaterze

Na cmentarzu parafialnym w Zielińcu poświęcono nową płytę nagrobną na mogile powstańca wielkopolskiego Jana Filipiaka. Był sierżantem Pierwszego Wielkopolskiego Batalionu Saperów, brał udział w głośnej bitwie o Szubin, zginął podczas próby wysadzenia niemieckiego pociągu pancernego.

 

Uroczystości odbyły się 10 listopada na cmentarzu parafii pw. św. Mikołaja w Zielińcu. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy, harcerze, młodzież okolicznych szkół, kapłani oraz rodzina powstańca. Wartę honorową przy grobie pełnili strażacy oraz uczennice profilu wojskowego wrzesińskiej szkoły. Obecne były także poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Grabowie, Gimnazjum w Kołaczkowie, OSP w Sokolnikach, OSP w Zielińcu oraz Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Podczas uroczystości przypomniano sylwetkę Jana Filipiaka, odczytany został także list nadesłany z Kancelarii Prezydenta RP. Poświęcenia nowej płyty dokonał ks. Mariusz Wiśniewski, proboszcz parafii w Zielińcu. Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie szkoły w Bieganowie. Po uroczystości wszyscy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie uczestniczyli w Mszy św. celebrowanej przez ks. Mariusza Wiśniewskiego oraz ks. Pawła Lewandowskiego, proboszcza parafii w Grabowie Królewskim.

 

Jan Filipiak urodził się 17 grudnia 1981 roku w Zielińcu (wówczas Janowo). Po rozpoczęciu pierwszych walk wstąpił w szeregi powstańców. Brał udział w bitwie o Szubin, a później w próbie wysadzenia niemieckiego pociągu pancernego pod Rynarzewem. Został postrzelony. Zmarł kilka dni po postrzale w szpitalu w Szubinie. Ciało Jana Filipiaka zostało przewiezione do Wrześni. Tam nastąpiła identyfikacja zwłok przez ojca. Jan Filipiak spoczął na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Pogrzeb odbył się po 11 dniach. Wedle opowiadań zachowanych w lokalnej pamięci uroczystość miała charakter państwowy. Troska o miejsce pochówku bohatera jest wyrazem pamięci, hołdu i wdzięczności wobec wszystkich poległych powstańców wielkopolskich, którzy oddali życie walcząc o wolność Ojczyzny.

 

Fot. M. Maserak

Polecamy