środa, 19 lutego 2020 r.

Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 28 lutego w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat papieża Benedykta XVI. „To wszystko, co stanowi treść tego pontyfikatu, będziemy zapewne jeszcze długo zgłębiali” – mówił w homilii metropolita gnieźnieński.

 

Prymas przyznał, że dla wielu osób decyzja papieża o rezygnacji była szokująca. Jak stwierdził, w sercach wielu wiernych pojawiły się niepokój i niepewność, podsycane dodatkowo niezdrowymi domysłami i teoriami spiskowymi lansowanymi przez niektóre media. „Z całą stanowczością pragnę przypomnieć, że decyzja papieża mieści się w normach prawa kościelnego, które taki przypadek przewidują” – podkreślił abp Kowalczyk.

 

Powtórzył również to, co mówił krótko po ogłoszeniu decyzji o abdykacji, że Benedykt XVI jest człowiekiem głębokiej wiary, przenikliwego umysłu i dalekowzrocznego spojrzenia. „Jestem pewien, że jego przemyślana i przemodlona decyzja wypływa z posłuszeństwa słowu i woli Chrystusa. Została ona podjęta w sposób suwerenny i świadomy – w duchu odpowiedzialności i troski za Kościół powszechny. Wyraziła się w niej roztropność i mądrość Ojca Świętego. Za tą odwagę, pokorę i odpowiedzialność należy mu się nasze uznanie i szacunek” – stwierdził hierarcha.

 

Reflektując nad pontyfikatem Benedykta XVI abp Kowalczyk przyznał za kard. Angelo Sodno, że „był to światły pontyfikat”, który jest dla nas szczególnego rodzaju darem i zadaniem i którego treść będziemy zapewne jeszcze długo zgłębiali. „Benedykt XVI był papieżem, który przypomniał wszystkim ochrzczonym wartość i znaczenie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości. Te cnoty do głębi przenikały jego sposób myślenia, mówienia i działania. Pragnął, aby cnoty te określały sposób chrześcijańskiego życia, aby określały nasze posłannictwo wobec świata” – mówił abp Kowalczyk wskazując na kolejne encykliki Benedykta XVI.

 

                                     
                                     Nagranie dzięki uprzejmości TVGniezno

 

Podkreślił również, że od początku posługi na Stolicy Piotrowej papież upominał się o miejsce Pana Boga w sercu człowieka i społeczeństwa. „W swym nauczaniu wielokrotnie przestrzegał wierzących przed uleganiem wrażeniu, że wszystko jest względne, że nawet prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i ludzkiej oceny. Przestrzegał przed dyktaturą relatywizmu, która nie uznaje żadnych pewników, a własne ja i swoje zachcianki czyni miarą wszystkiego, nadając człowiekowi zdolność określania tego, co dobre i złe” – mówił dalej abp Kowalczyk.

 

Prymas przypomniał również refleksję Benedykta XVI o Soborze Watykańskim II – tym prawdziwym „Soborze Ojców” i „soborze mediów”, który stał się niestety bardziej dominujący. Przypomniał apel Ojca Świętego do kapłanów „o życie prawdą przyjętego sakramentu, o pokorę i ofiarność w sprawowaniu swojej posługi” i jednocześnie przestrogę przed pychą, butą i chęcią zrobienia kariery. Prymas przypomniał także stanowczy głos papieża w kwestii ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz jego starania na rzecz jedności chrześcijan. Wreszcie bolesny problem, z którym się zmierzył – pedofilią w łonie Kościoła.

 

„Wielokrotnie za to przepraszał, wyraził głęboki żal z powodu działań tych duchownych, którzy zdradzili swoje uroczyste ślubowanie wobec Boga oraz zaufanie, jakim obdarzyły ich ofiary, ich rodziny oraz społeczeństwo. Ojciec Święty podzielał hańbę, poczucie zdrady i wstydu, odczuwane przez wielu katolików. Spotykał się z ofiarami duchownych i wprowadził zmiany w prawie kościelnym umożliwiające usuwanie ze stanu duchownego księży, którym udowodniono pedofilię” – przypomniał abp Kowalczyk.

 

„Dziękujemy dziś Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego światły pontyfikat, który odsłonił duchowe bogactwo tego papieża – współpracownika. Otaczamy go naszą modlitwą i składamy na ołtarzu Chrystusa jego życie i posługę, prosząc Boga, by przyjął tę ofiarę i uczynił ją miłą sobie” – prosił na koniec prymas Polski.

 

Mszę św. koncelebrowali m.in.: abp senior Henryk Muszyński i bp Krzysztof Wętkowski. W dziękczynnej modlitwie u grobu św. Wojciecha uczestniczyli także kanonicy Kapituły Prymasowskiej, gnieźnieńscy kapłani, siostry zakonne, klerycy i wierni świeccy.

 

Dziękczynne nabożeństwa i Msze św. za pontyfikat Benedykta XVI odbyły się również w ponad 50 parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Wierni trwali na modlitwie m.in.: w Inowrocławiu, Wrześni, Kruszwicy, Chodzieży, Wągrowcu, Żninie, Szamocinie, Mogilnie, w sanktuariach w Markowicach, Gnieźnie i Dąbrówce Kościelnej, a także innych mniejszych miejscowościach archidiecezji gnieźnieńskiej. Koniec pontyfikatu Benedykta XVI i Sede Vacante Stolicy Apostolskiej ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

Polecamy