wtorek, 18 lutego 2020 r.

Inowrocław: modlitwa chorych

W kościele pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu odbyły się 10 lutego archidiecezjalne obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych przewodniczył biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski.

 

W homilii bp Wętkowski nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Chorego „Idź, i ty czyń podobnie”, które zaczerpnięto z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jak mówił, odpowiedź dana przez Jezusa uczonemu w Prawie przypomina nam prawdę o tym, że każdy człowiek, bez wyjątku, jest naszym bliźnim. „Od pytania: kto jest moim bliźnim? zaczyna się ta przypowieść. W odpowiedzi słyszymy słowa, które wydają się być nie do przyjęcia. Jak to? Wróg jest moim bliźnim? Jemu mam pomagać? Nad nim się pochylić? Tak. To jest nasz bliźni i jesteśmy wezwani do tego, aby przekroczyć swój egoizm, pokonać przyzwyczajenia i wszystko to, co nas blokuje w wyjściu naprzeciw drugiemu człowiekowi, który potrzebuje pomocy” – mówił bp Wętkowski.

 

Przyznał również, że w niesieniu pomocy osobom chorym i cierpiącym często onieśmiela nas nasza bezsilność, bezradność, to, że nie możemy tego człowieka „uzdrowić”. Nie powinniśmy jednak tym się zrażać, pomocą i ulgą w cierpieniu jest bowiem często sama obecność, troska, zainteresowanie, serdeczność.

 

Gnieźnieński biskup pomocniczy przyznał również, że są osoby, które doświadczenie choroby, niepełnosprawności, cierpienia potrafią odczytywać jako powołanie dane od Boga. Nie każdemu jednak jest to dane i nie należy nikomu takiego rozumienia cierpienia narzucać. „Człowiek musi sam do tego dojrzeć i zrozumieć, że w sposób zupełnie tajemniczy Bóg powołuje go do takiej właśnie bliskości z Nim” – podkreślił bp Wętkowski.

 

Msza św. zgromadziła wiernych z całego Inowrocławia. Wspólnie z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi modlili się ich najbliżsi i opiekunowie. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Leszek Kaczmarek, ks. kan. Maciej Lisiecki, ks. Paweł Kowalski proboszcz parafii pw. Chrystusa Miłosiernego, ks. Sławomir Jessa, kapelan Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu oraz ks. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas AG.  W uroczystości wziął także udział ks. kan. Tadeusz Gawroński, emerytowany proboszcz parafii Świętego Krzyża w Inowrocławiu.Podczas Eucharystii wierni mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Każdy otrzymał na pamiątkę Orędzie Benedykta XVI na XXI Światowy Dzień Chorego.

 

bgk KAI 
Fot. M. Królak, A. Raczkowska

 

Polecamy