niedziela, 23 lutego 2020 r.

Nawracajmy się!

„Nie zatrzymujmy się na tym, co powierzchowne. Zejdźmy w głąb siebie i nawróćmy się do Boga całym sercem” – mówił w Środę Popielcową w katedrze gnieźnieńskiej bp Krzysztof Wętkowski. Zachęcał również do modlitwy w intencji Benedykta XVI i wyboru nowego papieża. 

 

Mszy św. sprawowanej na rozpoczęcie Wielkiego Postu u relikwii św. Wojciecha przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W homilii bp Wętkowski nawiązał do towarzyszących liturgii Środy Popielcowej słów i znaków. Jak mówił, popiół ma nam przypominać o naszej przemijalności, zaś wezwanie do nawrócenia jest w istocie zachętą do radości, do tego, „aby uwierzyć, że jest szansa na naprawę życia w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

 

„Słowo Boże, które usłyszeliśmy zachęca nas do tego, abyśmy zeszli w głąb siebie, nie zatrzymywali się na tym, co powierzchowne, abyśmy nawrócili się do Boga całym sercem. Nie w sposób, który będzie tylko udawaniem przed innymi, ale całym sercem. Trudno sobie wyobrazić wezwanie do jeszcze głębszego nawrócenia. Święty Paweł wzywa: pojednajcie się z Bogiem. To jest wezwanie, które prowadzi nas do samej głębi naszego życia w wierze” – mówił bp Wętkowski.

 

Wskazał także na trzy praktyki wielkopostne. Jak mówił, post, jałmużna i modlitwa powinny być obecne w naszym życiu zawsze, a w Wielkim Poście podejmowane z jeszcze większą gorliwością i zapałem. „Więcej modlitwy, więcej postu, więcej jałmużny” – podkreślił kaznodzieja tłumacząc, że post nie powinien ograniczać się jedynie do rezygnacji z pokarmów czy napojów, ale powinien być umartwieniem w tym wszystkim, co sprawia, że się Bogu podobać nie możemy. „To jest post rzeczywisty, jakiego Bóg od nas oczekuje” – podkreślił gnieźnieński biskup pomocniczy. „Modlitwa – mówił dalej – powinna być nie tylko wypowiadaniem formuł, ale modlitwą całego człowieka, jałmużna zaś powinna być rozumiana nie jako przejaw miłosierdzia, ale jako przejaw sprawiedliwości”.

 

Na koniec bp Wętkowski nawiązał do wydarzenia, jakim od poniedziałku żyje cały świat – abdykacji papieża Benedykta XVI. Jak mówił, to wydarzenie również zmusza nas do tego, abyśmy potrafili zejść w głąb naszej wiary i nie zatrzymywali się na tym, co powierzchowne. „Zeszli w głąb, a więc zrozumieli, że Tym, który daje życie Kościołowi, Tym, który Kościół prowadzi jest sam Chrystus Pan. Każdy człowiek, jakąkolwiek funkcję by pełnił, nie może powiedzieć o sobie nic innego ponad to: sługą nieużytecznym jestem” – stwierdził bp Wętkowski. Zachęcał również wiernych do modlitwy za Benedykta XVI w duchu wdzięczności za jego pontyfikat, a także do modlitwy w intencji wyboru nowego papieża.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

 

Polecamy