piątek, 28 lutego 2020 r.

Pielgrzymka Wiary Odnowy w Duchu Świętym

Członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Gnieźnieńskiej pielgrzymowali do Ziemi Świętej. W czasie tygodniowej wędrówki po Ziemi Zbawiciela nawiedzili m.in. Grotę Narodzenia, ogród Getsemani i Bazylikę Grobu Pańskiego. 

 

Pielgrzymka odbyła się w dniach 20-27 stycznia. Jak podkreśla moderator Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Marcin Modrzyński, peregrynację zorganizowano z okazji trwającego Roku Wiary. Tygodniowa wędrówka śladami Jezusa prowadziła do wszystkich najważniejszych miejsc związanych z Jego ziemską działalnością. Uczestnicy pielgrzymki nawiedzili m.in.: Grotę Narodzenia, Kafarnaum, Getsemani oraz Jerozolimę, gdzie modlili się w Bazylice Grobu Pańskiego i przeszli Via Dolorosa. Jak napisała we wspomnieniu jedna z uczestniczek, wszyscy jechali z pragnieniem modlitwy, pragnieniem zobaczenia miejsc, w których przebywał Jezus, mieli swoje oczekiwania, tymczasem nie trzeba było myśleć „teraz się pomodlę”, bo modlitwa sama wypełniała serce.

 

„Miejsca, w których przebywał Jezus są tak nasączone Jego obecnością, że nie trzeba uruchamiać wyobraźni. Jezus w nich jest. Nasze oczekiwania? Wszystko je przerosło! Jezus żyje! Możemy więc dalej napisać za św. Janem: „Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione”. W sercach pozostało nam teraz powracanie do Getsemani, Groty Narodzenia, Grobu Pańskiego, Drogi Krzyżowej. Nasze pielgrzymowanie było też pięknym doświadczeniem wspólnoty, doświadczeniem jedności, miłości i radości we wspólnocie” – napisała Marlena.

 

Fot. E. Galka

 

Polecamy