piątek, 21 lutego 2020 r.

Płonkowo: rekognicja relikwii

Uroczyste otwarcie relikwiarza i rozpoznanie relikwii bł. ks. Mariana Skrzypczaka – męczennika II wojny światowej, miało miejsce w parafii w Płonkowie. Po zakończeniu oględzin relikwie przeniesiono do ołtarza miejscowego kościoła, gdzie spoczywają od 7 lat.

 

Rekognicja odbyła się 30 stycznia na plebanii w Płonkowie. Świadkami otwarcia relikwiarza byli ks. infułat Jerzy Stefański, delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego do dokonania rekognicji relikwii, dr Małgorzata Grupa i Magdalena Krajewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. kan. Jerzy Nowak, dziekan dekanatu gniewkowskiego, ks. dr hab. Aleksander Sobczak, wiceoficjał Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie oraz ks. Józef Bachorz, proboszcz parafii w Płonkowie.

 

Po otwarciu relikwiarza stwierdzono, że relikwie owinięte były w bawełniane płótno. Dokładne oględziny wykazały, że ich stan i struktura wewnętrzna nie uległy istotnej zmianie od chwili ostatniego w 2008 r. Jak stwierdzono, następuje naturalne zjawisko korozji kości. Po zakończeniu oględzin relikwie zostały owinięte w bawełniane płótno oraz złożone ponownie do wewnętrznej trumienki drewnianego relikwiarza. Do wewnętrznej trumienki złożono także poprzednie dokumenty oraz protokół podpisany przez uczestników rekognicji. Wewnętrzna trumienka została zamknięta i nałożono na nią lakowe pieczęcie Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Wewnętrzna trumienka relikwiarza umieszczona została w mosiężnej, ozdobnej trumience zewnętrznej. Tak złożone Relikwie zostały przeniesione do ołtarza w kościele parafialnym w Płonkowie.

 

Ks. Marian Skrzypczak urodził się 15 kwietnia 1909 roku w Janowcu Wielkopolskim. Jako młody ksiądz został skierowany do Płonkowa, gdzie po wybuchu II wojny światowej przyszło mu zastępować miejscowego proboszcza. Zginął 5 października 1939 roku, bity i katowany, a później zastrzelony przez hitlerowców w pobliżu kościoła. Według świadectwa Czesława Dziewuckiego, które wykorzystano w procesie beatyfikacyjnym w chwili śmierci ks. Skrzypczak prosił Boga o przebaczenie dla swoich oprawców. Jako kandydata na ołtarze zgłosił ks. Mariana Skrzypczaka Prymas Polski kard. Józef Glemp, który jeszcze jako sekretarz kard. Wyszyńskiego rozpoczął zbieranie materiałów do opracowania życiorysu męczennika. W jednym z listów do postulatora diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego ks. Ludwika Gładyszewskiego napisał: „Ludzie pamiętali wielu zabitych z najbliższych rodzin... Męczeństwo ks. Mariana Skrzypczaka wybijało się jednak przez cechę niewinności i okrucieństwa zastosowanego przy zadaniu śmierci”.

 

Beatyfikacja ks. Mariana Skrzypczaka odbyła się w 1999 roku podczas siódmej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Zaliczył on wówczas do grona błogosławionych 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć męczeńską w czasie II wojny światowej. Wśród nich było 8 kapłanów z archidiecezji gnieźnieńskiej m.in. ks. Marian Skrzypczak. W grudniu 2006 roku w Płonkowie odbyła się rekognicja, czyli ekshumacja, rozpoznanie i uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków błogosławionego do kościoła. Na skrzyni, w której zostały złożone, umieszczono napis: „Jezu zlituj się!... Przebacz im...” - ostatnie słowa bł. ks. Mariana Skrzypczaka.

 

Fot. P. Pankowski

 

Polecamy