piątek, 21 lutego 2020 r.

Przekaż, bo możesz!

Organizacje pożytku publicznego co roku proszą o przekazanie na ich rzecz 1 procenta naszego podatku dochodowego. I choć liczba nieobojętnych na te prośby sukcesywnie rośnie, ciągle nie przekracza 50 procent uprawnionych. Dziwne, bo cały wysiłek to wpisać do deklaracji kilka cyfr.

 

Przypomnijmy raz jeszcze. Przekazanie 1 procenta podatku wybranej OPP w żaden sposób nie zwiększa naszych zobowiązań wobec budżetu państwa ani nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku. Wpisując w deklaracji podatkowej konkretny numer KRS wskazujemy Urzędowi Skarbowemu, jakiej organizacji, fundacji, stowarzyszeniu ma pieniądze z naszego 1 procenta przekazać. I niech nie zniechęca nas mała kwota. Te często kilkadziesiąt złotych pomnożone przez setki i tysiące daje naprawdę sporą sumę.

 

– To naprawdę nic nie kosztuje, a może tak wiele dobrego zrobić – mówi ks. prałat Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która jako jedna z pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jak dodaje, pieniądze przekazane przez podatników wykorzystywane są na bardzo konkretne cele. W ubiegłym roku organizacja pozyskała z 1 procenta przeszło 264 tysiące złotych. Większość tej kwoty podatnicy przekazali ze wskazaniem – dla konkretnych potrzebujących lub Parafialnych Zespołów Caritas. Zostały spożytkowane na rehabilitację i leczenie osób chorych, wsparcie uczniów z ubogich rodzin, zakup opału i w trzech konkretnych przypadkach pomoc pogorzelcom. Część środków zasiliła prowadzone przez Caritas placówki – warsztaty terapii zajęciowej, świetlice środowiskowe, dom dziecka, ochronkę, Dom Samotnej Matki i stołówkę do osób bezdomnych.

 

                                               

 

Na pieniądze z 1 procenta czekają także inne organizacje dobroczynne blisko związane z Kościołem. W Wągrowcu od lat działa Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, które wybudowało i prowadzi Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, gdzie opiekę i duchowe wsparcie znajdują osoby umierające i terminalnie chore, a także ich rodziny. W Łopiennie funkcjonuje Stowarzyszenie „Uśmiech Nadziei” założone przez siostry elżbietanki, opiekujące się osobami z różnymi schorzeniami układu nerwowego i fizycznym kalectwem. Pieniądze z 1 procenta przydadzą się także organizacjom zajmującym się osobami bezdomnymi, ubogimi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W Słupcy opiekuje się nimi Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta, w Gnieźnie pomoc najmłodszym z potrzebujących rodzin niesie Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia. Warto wspomóc także instytucje wspierające edukację dzieci i młodzieży. Należy do nich m.in. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku. Na wsparcie czeka także Archiwum Archidiecezjalne, które pozyskane środki przeznaczy m.in. na konserwację zabytkowych ksiąg i dokumentów.

 

Bernadeta Kruszyk "Przewodnik Katolicki"

 

Lista wybranych organizacji OPP w archidiecezji gnieźnieńskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy