piątek, 21 lutego 2020 r.

Przełam wstyd - poproś o pomoc

W dniach 25 lutego - 2 marca trwać będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji prawniczych, psychologicznych i policyjnych. 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić uwagę społeczeństwa i instytucji państwowych oraz samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. W całej Polsce w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem dyżurować będą specjaliści z różnych dziedzin udzielający pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W archidiecezji gnieźnieńskiej ośrodek mieści się w Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

„Ośrodek udziela wsparcia osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem i nie wiedzą, co dalej powinny zrobić. Często takie osoby czują się zagubione. Nie znają swoich praw, nie wiedzą, jak postąpić, gdzie się zwrócić. Tutaj otrzymają poradę i konieczną pomoc” – mówi ks. prał. Krzysztof Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Ośrodek udziela informacji i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz istnieje możliwość osobistej konsultacji z prawnikiem i psychologiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby osobie pierwszego kontaktu.


Pomoc prawnika w zależności od konkretnej potrzeby osoby zainteresowanej polega na wskazaniu właściwego rozwiązania danego zagadnienia prawnego (będącego następstwem przestępstwa) i to zarówno poprzez wskazanie właściwej procedury prowadzącej do osiągnięcia oczekiwanego skutku prawnego, jak również na pomocy w zredagowaniu stosownego pisma inicjującego określone postępowanie czy to karne, cywilne czy administracyjne. W zakresie pomocy świadczonej w zakresie pomocy psychologicznej, ośrodek umożliwia kontakt z psychologiem, którego podstawowym zadaniem jest możliwe szybka i skuteczna diagnoza, (skutkująca wskazaniem dalszych kroków postępowania) jak i pierwsza, niezbędna pomoc dająca bodziec dalszemu, długotrwałemu procesowi wyjścia z roli ofiary.

 

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
Tel. dla osoby pokrzywdzonej +48 796.707.336
GG: 46435817
e-mail: pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl
skype: opdopp.gniezno
www.pokrzywdzenigniezno.pl

Polecamy