sobota, 22 lutego 2020 r.

Rozpoczynają się "Katechezy katedralne"

W pierwszy poniedziałek marca rozpocznie się piąty cykl „Katechez katedralnych”. Z racji trwającego Roku Wiary tematyka spotkań dotyczyć będzie kolejnych artykułów wiary. Po rozważaniach nad tajemnicą Boga, który jest Ojcem, słuchaczom przybliżona zostanie osoba Jezusa Chrystusa.

 

Katechezy katedralne są inicjatywą prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, podjętą w 2011 roku. Miały być odpowiedzią archidiecezji gnieźnieńskiej na papieskie wezwanie do podejmowania dzieła nowej ewangelizacji, a także próbą zmierzenia się z ludzkim zagubieniem i dystansowaniem od wiary. W poprzednim cyklu tematy skupiały się wokół tajemnicy wiary w jednego Boga, w bieżącym dotyczyć będą osoby  Jezusa Chrystusa. „Ufam, że rozważania podjęte wokół osoby Jezusa Chrystusa pozwolą nam nie tylko głębiej Go poznać, ale przede wszystkim bardziej się z Nim zjednoczyć. Wiara wyraża się bowiem zarówno w poznaniu i przyjęciu tego, co Bóg objawia, czyli wiedzy, jak i w osobistym przylgnięciu do Niego” – napisał abp Józef Kowalczyk w specjalnym liście zapraszającym do udziału w katechezach.

 

Do uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach zachęca również ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor gnieźnieńskiego PWSD. „W doświadczeniu wiary potrzebne jest serce i rozum. Wiara domaga się rozumienia. Trzeba wiedzieć, kim naprawdę jest Bóg, do czego mnie zaprasza, co mi objawia, co jest tzw. depozytem wiary, który mam przyjąć i na który mam odpowiedzieć. W tym właśnie mają dopomóc katechezy katedralne” – mówi ks. Rzeszowski.

 

                                        

 

W kolejne poniedziałki słuchacze dowiedzą się m.in.: kim jest Jezus Syn Boży, co to znaczy, że jest Synem Bożym, skąd pochodzi, wreszcie co mówią o Nim świadectwa biblijne i proroctwa Starego Testamentu, a także świadectwa niechrześcijańskie. Podczas spotkań dotknięty zostanie także temat cierpienia Jezusa, Jego męki i zmartwychwstania. Katechezy spróbują również odpowiedzieć na pytanie, jak dziś mówić o Jezusie i jak przekazywać wiarę w Jezusa najmłodszemu pokoleniu. Katechezy głoszone będą do końca czerwca, w poniedziałki po wieczornych Mszach św. (ok. 18.30) w gnieźnieńskiej katedrze. Ci, którzy nie mogą dojechać do Gniezna, mają możliwość wysłuchania ich na stronie internetowej www.archidiecezja.pl. Skróty katechez jak zwykle znaleźć będzie można na stronach gnieźnieńskiego „Przewodnika Katolickiego”.

 

bgk KAI

Program katechez:

4 marca: Wierzę w Jezusa Chrystusa (ks. dr W. Rzeszowski)
11 marca: Jezus nie przyszedł znikąd - mesjańskie proroctwa (ks. dr hab. P. Podeszwa)
18 marca: Pozabiblijne ślady Jezusa (dr M. Białkowska)
25 marca: Ukrzyżowany również za nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (ks. dr P. Halczuk)
8 kwietnia: Paschalna obecność Jezusa w liturgii (ks. dr J. Dębiec)
15 kwietnia: Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał! (ks. prof. M. Pyc)
22 kwietnia: Śmierć – koniec czy nowy początek? Perspektywy nadziei (ks. prof. A. Siemianowski)
29 kwietnia: Chrystus żyje w nas, a my w Nim. Fundament moralności chrześcijańskiej (ks. dr M. Olczyk)
6 maja: Zobaczyć i kontemplować Jezusa w sztuce (ks. mgr lic. J. Bogacz)
13 maja: Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem (ks. mgr lic. M. Hinz)
20 maja: Narodził się z Maryi Panny - Maryja Matką i Dziewicą (ks. prof. B. Czyżewski)
27 maja: Czy dzisiaj, jak za czasów Chrystusa, mogą zdarzać się cuda? (ks. dr P. Kiejkowski)
3 czerwca: Rzekomy skandal odpustów – czy można sobie „kupić” zbawienie? (ks. dr A. Grzelak)
10 czerwca: Słowo Boże miejscem spotkania z Chrystusem (ks. dr T. Trzaskawka)
17 czerwca: Słowem, obrazem, symbolem - jak mówić dziś o Jezusie? (dr T. Kowalczyk)
24 czerwca: Parafia – wspólnota zgromadzona wokół Chrystusa (ks. dr M. Polak)

Polecamy