czwartek, 27 lutego 2020 r.

Słupca: Pielgrzymka Trzeźwości

W Sanktuarium Świętego Krzyża w Słupcy odbyła się 16 lutego II Archidiecezjalna Pielgrzymka Trzeźwości. W modlitewnym spotkaniu, któremu towarzyszyło hasło: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości” uczestniczyły osoby uzależnione i ich najbliżsi. 

 

Pielgrzymkę poprzedziła 40-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpoczęła się w czwartkowy wieczór. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz wysłuchali wykładu ks. dr hab. Pawła Podeszwy pt. „Jak modlić się (z) Pismem Świętym”. Kulminacyjnym punktem spotkania była sobotnia Msza św. sprawowana pod przewodnictwem proboszcza i kustosza sanktuarium ks. prałata Jacka Dziela. „Pójdź za Mną, to znaczy choć Moimi drogami, a  będziesz szczęśliwy; to znaczy naśladuj, bądź blisko Mnie. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza celnika do życia w jedności i bliskości z Nim. To jest działanie Boga, który także dzisiaj jest pośród nas. On widzi każdego z nas i wzywa po imieniu; widzi każdego z nas w konkretnej sytuacji, z konkretnymi problemami i doświadczeniami, z tą konkretna historią życia. Jezus mówi – pójdź za Mną. Zna naszą słabość i grzech, widzi naszą niemoc, a jednak to właśnie do nas zwraca się z tym szczególnym wyzwaniem: Pójdź za Mną, bądź blisko mnie” – mówił w homilii ks. Dziel.

 

Słowo do uczestników pielgrzymki skierował także bp Tadeusz Bronakowski. List przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości odczytał ks. Mieczysław Polak, proboszcz gnieźnieńskiej parafii farnej, który przyjechał do Słupcy z grupą z Gniezna. „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest dobrym czasem, by zwracać uwagę wiernych na wyzwania, przed jakimi stajemy. Oby to piękne przesłanie, które płynie z Waszej pielgrzymki dotarło do jak największej liczby osób. Modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu są największym skarbem i źródłem mocy, którą ofiaruje nam Bóg. Niech one będą zaczynem naszej codziennej troski o trzeźwość, troski przejawiającej się w pięknym osobistym  świadectwie i podejmowaniu odważnej walki z tym, co niszczy i osłabia nasze życie duchowe i społeczne. W wielkim dziele troski o trzeźwość potrzeba nam solidarności, odwagi i niezłomności, o które dzisiaj prosimy w modlitwach” – napisał bp Bronakowski. Zapewnienie łączności w modlitwie przekazał także diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Alfred Lewicz. Pielgrzymkę zakończył koncert pieśni wielkopostnej w wykonaniu Bartka Jaskota.

 

Fot. K. Rybicka

Polecamy